A Portik-Laborcz találkozó kérdőjelei

2013.04.24. 07:00 Döry L.

menzabelso.jpg

A nyilvánosságra hozott, elvileg teljes terjedelmű Portik-Laborcz/alvilág-nemzetbiztonság találkozó úgynevezett jegyzőkönyvét olvasgatva az emberben több kétely és számtalan kérdés felmerülhet. Egyértelmű, hogy egy élőbeszédben folytatott, a beszélők számára ismert tényekre történő visszautalásokkal tarkított beszélgetés hangfelvételének leirata nem feltétlenül lesz összefüggő és érthető mások számára. De ha mégis meg akarjuk érteni a felek által megtárgyalt konkrét eseményeket, akkor a fentiekre is figyelemmel: szokatlanul töredezett, néhol értelmezhetetlen és nehezen fölfejthető a találkozó jegyzőkönyve. Még azok a részek is, melyeket a sajtó - akár a sajtó számára az anyagot átadó informátor sugalmazására - idézendőként, kiemelendőként, könnyen fogyaszthatóként tár a nyilvánosság elé. Folyamatos a „dolog” „izé”, „csoport” terminusok használata, ami kizárja a pontos azonosítást. A nyilvánosságra hozatal esetében szokásos kitakarások itt sok esetben egyértelműen nem személynevek.

Azt nem tudjuk, hogy kik és milyen jogszabály alapján hozták nyilvánosságra a jegyzőkönyvet, és az hogyan landolt a Pestisrácok blognál. Az egyik bélyegző szerint 2012. november 21-én, a másik szerint november 26-án hitelesített másolat a 2008. június 26-án a Menza étteremben történteket rögzíti. 2030-ig szól a leirat minősítése, a dokumentum alján elmosódottan, olvashatatlan rájegyzéssel együtt valószínűleg Göbölös László jelenlegi AH-főigazgató aláírása látszik. A beszélgetésen négy személy vesz részt: „X”-et a sajtó Laborczként azonosítja, „G” is az NBH embere lehet ,„I” (informátor ?) motorozik vagy politikus vagy gazdasági háttérembere a politikának, „I2” (informátor 2?) pedig maga Portik. Az összesen 23 oldalnyi leiratból a sajtó zömmel a 6-8. oldal környékén elhangzottakat idézi.

Portik Tamásról könyvtárnyi a tényfeltárás, ezeket összefoglalni lehetetlen. A leirat megértéséhez tudni kell, hogy Portik 1995/1996-tól az USA-ban bujkált, 1997-es a nemzetközi elfogatóparancs ellene, 2003-ra évültek el egyes ügyei, ezután - nem tudni pontosan mikor - hazatért. Hazatérését követően nem tudjuk, hogy milyen gazdasági tevékenységet folytatott vagy milyen bűncselekményeket követett el. Takaros portrék Portikról:ittitt, itt, itt, és itt.

Maga a jegyzőkönyv annyira kusza, hogy vagy Portikék tudnak lehallgatásbiztosan dumálni, vagy a hangfelvétel leirata lehet a kitakaráson felül is töredékes. Ezek feltételezések, de lássuk a megfejtésre váró azon részleteket, amelyek személyek azonosíthatósága, vagy bűnözés és hatalom rendszerszintű kapcsolatának megértése szempontjából érdekesek.

Laborcz mit akart?

A sajtó a találkozóból egyértelműen a „Portik egy MSZP-vel szimpatizáló bűnöző” szálat emeli ki, amely - miközben a szövegből következően igaz - a találkozónak csak egy kis szelete. Mint majd az a szövegből kiderül, az sem egyértelmű, hogy valóban csak fideszes politikusok megzsarolásáról/leinformálásáról szól-e Laborcz és Portik alkuja, hiszen a felsorolás részei még „rendőrök” és „bírók”. (6. oldal, 18. oldal). Azt sem lehet tudni, hogy az ígéretes egymásra találás ellenére miért nem lett 2008-2010 között nagy, az MSZP szereplését befolyásoló, a Fidesszel összefüggésbe hozható botrány. Hiszen - miközben Laborczék pontos mozgatórugói a szövegből nem derülnek ki - végül is erről is szó lehetett. Laborczék magatartásából és megjegyzéséből arra lehet következtetni, hogy a Portiknak a (telefonátadással is) fölajánlott kapcsolat exkluzív, csúcsszintű, amelyről az intézményes titkosszolgálat egésze nem tudhat és az nincs jóváhagyva. Laborczék 2-3 embernél tágabb kört nem is akarnak, aki tud a kapcsolattartásról „szóval ez nekünk is vékony jég”- mondja Laborcz (8. old.). Kérdés, ezek után Laborcz tudtával rögzítették-e a beszélgetést, és ha igen, akkor azt a hivatalos NBH infrastruktúra tette-e?

Portik mit akart?

Annak is látlelete a szöveg, amit sejteni lehetett: Portik pozíciójából nézve, már a kormányváltás előtt „Fideszes” hatalmi centrumok fenyegetik őt a bűnüldözés és igazságszolgáltatás felől. Ennek  kapcsán egy dezertőrt (?), egy Portik által tévesen balosnak vélt személyt (rendőrt, NNI-st?) is említ, aki Portik egy ismerősét tartja „betechnikázva” és megfélemlítve (11. old) Az említett személy mögött akár a Hagyó-ügy kapcsán szerepet játszó titokzatos Pető Györgyöt is feltételezhetjük.

Amikor azonban arra kerülne sor, hogy a Fidesszel összefüggésbe hozott robbantásokról adjon át információt, Portik már visszakozik (14-15. old), pedig látható, hogy Laborcznak ez a kulcskérdés. Portik csak a politikai mezőről akar beszélni: „ a jobb le akarja takarítani a balt”. Az eddig végig nagy harmóniában, Portikkal együtt ühümöző Laborcz arra inti informátorát, hogy neki nem ez a fontos. A beszélgetés kulcsmozzanata nem a 6-8. oldalon, hanem itt, a vélhetőleg az 1998-as robbantásos eseményeket taglaló 15. oldalon van:

Laborcz: …Ha ebben tudunk előre menni, az jó lenne, mert részben én is úgy gondolom, hogy ezt teljesen félrevitték…

Portik: Igen, nem az az érdekes, hogy kitől…

Laborcz: Ne, ne, ne

Portik: A jobb el akarja takarítani a baloldalt és ehhez kell a megrendelő…

Laborcz: Jó, csak ugye ez úgy van fordítva, hogy megtudjuk, ki volt a megrendelő.

Portik: Igen, igen, igen?

Laborcz: Ez lesz a lényeg.

Portik: Én nem fogom megkérdezni senkitől, nem is tudom, de hát ilyenre az én környezetemben rákérdezni nem lehet.

Laborcz: Ne, ne ne.

Ez a dialógus a lényeg. Laborcz itt akart valamit, és Portik nem adta neki. Miért nem volt agilisebb Portik a Fidesz lejáratásában? Egyszerűen csak félt, vagy megfontoltan védte is a feltételezett fideszes/robbantós szálat? Portik azt is sérelmezi, hogy amikor korábban már kapcsolatban állt az (MSZP-s?) bűnüldözéssel, akkor csak „besúgóként” foglalkoztatták volna, ami - ahogy fogalmaz - nem egy „felemelő életforma”. Meg kell ugyanakkor győznie Laborczékat, hogy ő egy jó baloldali és előző (rendőr? bűnüldöző?) megbízóját sem akarta „csőbe húzni”.

Mit akart a Fidesz?

Mármint a nyilvánosságra hozatallal. Persze szokásos forgatókönyv a büntetőeljárás előtt a sajtót is ellátni információval, illetve Portikot és Laborczot börtönben akarják látni, joggal. De a jegyzőkönyvben kimaszkolás nélkül beszél arról Portik, hogy a Fidesz „önrobbantott” 1998-ban. Szilvásy állításait sem támasztja alá tehát a szöveg, hogy az egész Fideszes fabrikáció lenne. Ha a Fidesz ilyen szempontból manipulál, a rá nézve kellemetlen részeket simán kihagyhatta volna. A nyilvánosságra hozó tehát számol azzal, hogy a leirat eredeti felvétele is napvilágra kerülhet. Az sem igaz Szilvásy állításában, hogy Laborcz csak beszéltette Portikot, hiszen egyértelműen arra utalt, hogy ő számít információra „média, önkormányzat, bíró, ügyvéd, ügyész” tárgykörökben. Ami törvénytelen.

Olvasónapló - további érdekességek:

1. oldal: Még Portik megérkezése előtt a beszélgetők említik, hogy valaki (az egyik vendég, akit várnak?) valamilyen műsorban (?) egy riporterrel „végigveszi”, hogy valaki „valamire megbízást adhatott.” – a 2008-as dátumot figyelembe véve ennek azonosítására semmi tippem nincs.

2. oldal: Valaki egy előadást tart, ahol olyan dolgokat mond, amelyet egy (baráti?) döntéshozó tanácsadói köre a választások közeledtére figyelemmel „frenetikusnak” tart.

2. oldal: Az egyik, Laborcéknak kedvező információ „lyukas”: Az információ „ott rohadt valakinek az asztalán”, vagyis tudott róla (megrendelő?), de nem használta fel.

3. oldal: A médiafelület említése. Valaki, akinek  sok médiafelülete van és a Fővárosban erős (ez lenne Portik, akire várnak?),  és sok szavazatot tud mozgatni, többet mint a beszélgetők.

4. oldal: Megérkezik „I”: Egy repülőtéri anekdotát mesél: egy híresebb politikus, aki repülővel utazik, valakinek a jó barátja, összejárnak, a politikus sok (!) gyerekét előbb engedték föl a gépre, mint a többieket. Említenek valakit aki sokáig nem fog ülni helikopteren (nevetés). Itt már van nyom, köztudott, hogy Kóka János 2005-ben kisebb helikopterbaleset szenvedett, amelyet eltitkolt. Kicsivel később megérkezik Portik.

6. oldal: Laborcz politikus, rendőr, ügyész befolyásolásának a felületeit keresi (itt még nem egyértelmű, hogy befolyásolási, vagy leleplezési célból) – tehát nem csak politikusra dolgoznának, hanem az igazságszolgáltatásra és bűnüldözésre is.

6-8. oldal: Ezek azok a részek, amelyek a sajtóban is napvilágot láttak, hogy Portik kijelenti, hogy  „baloldali” érzelmű és hajlandó politikus, ügyész, rendőr kompromittálásában, befolyásolásában közreműködni. Elkötelezett. Laborczék kijelentik, hogy nem „spejzolni” akarják az információt, hanem „végigvinni” az ügyet. Kérdés, miért nem lett a nagy ígéretekből és együttműködésből semmi? Vagy mi történt 2008 után, ami az együttműködés gyümölcseként felfogható?

8. oldal: Kiderül, hogy a kapcsolattartás módja a titkosszolgálattal az, hogy kapsz egy 30-as telefont - bájos.

8-9. oldal: Tovább részletezik a kapcsolattartás szabályait. Érdekesség: „I” fölajánlja a nemzetbiztonságnak(!), hogy inkább egy általuk ismert biztonságos étteremben legyenek a találkozók.

9-10. oldal. Egy Portik  által 13 éve ismert másik bűnözőt (?), valamely „nem baráti” bűnüldöző szerv együttműködésre kényszerítette (pénzt fizetett nekik de az nem volt elég, „levágják a fejét” fenyegetéseket kapott) az együttműködő bűnöző és felesége(?) Portik elmondása szerint be van poloskázva és 47 kilóra fogyott az események következtében. Portik egy Pasaréti (?) Hűvösvölgyi telekügyletet említ előtte (valaki „révén volt a telek”). Közismert, hogy egy XII. kerületi ingatlanához Portik Gyárfás Tamáson keresztül jutott hozzá. A csere ellenértéke Portik feleségének a háza volt (amelyről, nem tudjuk, hogy Pasaréten, vagy akár a Hűvösvölgyön van-e)

12. oldal: Kérdés, ment-e pénz a valamilyen (bűnözői?) forrásból a politikába. Erre „I” azt válaszolja (ha erre válaszol egyáltalán), hogy igen, neki. Vagyis „I” valamilyen tisztázatlan értelemben, a beszélgetők számára a „politikát” képviselhette.

13. Portik(?) arra várt, hogy "I" elmenjen, és egy bűnügy(?)-ről informálhassa a nemzetbiztonságot, amiben nem albán, hanem szlovák szál volt. A kitakarások itt sem csak neveket érintenek és a sztori nehezen rekonstruálható. (Ez vagy a robbantásos Fenyő, vagy az Aranykéz utcai, vagy a 98-as Fidesz robbantásokról szóló Portik beszámoló). Ez azért érdekes, mert alig hihető, hogy az itt a Portik által elmondott, a sajtóban is szellőztetett közhelyeket a szolgálatok ne ismerték volna.

14. oldal: Portik feladata a 98-as robbantásos ügyek kapcsán valakire (a kivitelezőre?) ráijeszteni. Egy egzotikus, de homályos rész: együtt kerül említésre a Fidesz és a szlovák szál, illetőleg az MSZP és Izrael. A beszédkörnyezetből az következtethető ki, hogy Portik vélhetően ismerte a Fidesz robbantások kivitelezőjét és pénzért akarta beszédre sarkallni, nem pedig megfélemlítéssel(?), ami a feladata(?) volt. Kérdés, ha a Fidesz-robbantások a beszámoló szerint önrobbantások, akkor miért hozta ezt a részletet nyilvánosságra most a fideszes szolgálat?

Portik valamilyen ismerőse éppen előzetesben van („2-án jár le a hat hónap”), ki fogják engedni, Portik tart attól, hogy valamilyen alku keretében ezek a személyek beszéltek/nek, és neki hátrányt okozhatnak.

15. oldal: Érdekes visszakozás: az a Portik, aki eddig a lojalitásáról és segítőkészségéről biztosította a szolgálatokat, most befékez. Azt állítja, hogy nem derítheti ki, hogy ki volt a (robbantások?) megrendelője. „Ilyenre az én környezetemben rákérdezni nem lehet”. Laborcz megerősíti, hogy pedig erre lenne szükség.

15. oldal: Portik (?) beszámolója szerint egyik gyerekkori barátját arra kéri a rendőrség, hogy Portikot tegye felelőssé a robbantásokért. (Portiknak egy gyermekkori barátjáról tudunk, Lendvai János „Kacsáról").

16. oldal: Portik nem érti az ellene folyó hajtóvadászat logikáját, amit a  Fideszes(?) Nemzeti Nyomozó Iroda folytat (?) hazatérése óta.  Ő ugyanis nem ijed meg a börtöntől, „tíz évig intézetis voltam, két évig körözték”. Portik panaszkodik, hogy környezete „felpuhult”, sok a besúgó, mindegyikük a „poros”(?) ügyekről kérdezgeti.

17. oldal: Portik panaszkodik, hogy valakiket egyenesen „kilöknek” a börtönből, pedig fegyházat is kaphatnának. Laborc panaszkodik, hogy „kupi” van az alvilágban, nincs egy „madara”, aki rendet tartana. Portik jelzi, hogy fél, hogy ha most ez van, akkor mi lesz, ha jön a Fidesz, mert azok veszélyesek. „akárki jön, amit megrendel az”. 

18. old. Portik itt már konkrétan utal arra, hogy akiktől a  számukra hasznos információt várja, az egy konkrét személy és megbízható (”tip-top”), az az érdek, hogy ne árulja el, ki az. Laborc ezt helyesli.

18. oldal: Ismét megnevezik az információgyűjtés célpontjait: „média, önkormányzat, bíró, ügyvéd, ügyész”  - tehát nem csak politikus - Kérdés ,miért kell Laborcéknak bíróra és ügyészre információ?

18-19.oldal: Portik elmeséli, hogy az NNI bevéd bizonyos bűnözőket, akik szabadulnak is pénteken, hogy mínuszos hír legyen. Portik szerint az NNI veszi meg a bírót(!), hogy szabadlábra helyezzék őket. A gengsztereket Portik szerint védik, mert olyan brutálisak, hogy annál egy igazi gengszter okosabb módszerekkel dolgozik.

19. oldal: Portik itt egyértelműen „önrobbantásnak” írja le 98-as eseményeket. Nincsen szála kideríteni, „sose fogjuk megtudni” A „megoldás ugye, hogy……lett” - a mondat kitakart részét kiegészítve azzal, hogy „fideszes kormány lett”, értelmes. Ezt erősíti, hogy utána a közelgő 2010-el vonnak párhuzamot.

19. oldal: Portiknak újabb fontos rendszerszintű megjegyzése. Minden kormány alatt a baráti gengszterek szabadon vannak, az ellenségesek rács mögött. Portik egyrészt félti (az üzleteit?), hogy versenytársai kijönnek, ő meg rács mögé kerül.

20. oldal Portik említ egy „főügyészt”, aki buta és a „Rákóczin hajtotta a prostikat”, a „drog az övé volt”. Ha elfogadjuk, hogy a főügyész Portik hazatérése körüli Legfőbb Ügyész (?) lehet, csak Portik pongyolán fogalmazott, akkor Polt vagy Kovács Tamás jön szóba.

21-23-oldal. Portik elmesél egy sztorit az alvilág egy „öregjéről” aki húsz évig strichelte a feleségét, majd ellopja  az összekuporgatott pénzét és felgyújtja a lakását. Portik felháborodva jegyzi meg, hogy bár ő is „moslékban él”, de ez a „jellemtelenség non-plus ultrája”

A bejegyzés trackback címe:

https://fenteslent.blog.hu/api/trackback/id/tr575243641

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Mandiner blogajánló 2013.04.24. 15:13:06

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

engem azok a dokumentumok érdekelnének,melyeket pintérék 80 évre titkosítottak.ez komolytalan
laborcnál nekem inkább tűnik a találkozó szándékának a korrupció és a befolyásolható emberek leleplezése

de azért így is elég szépet fest a dolog a korábbi és a mostani oldalról is
Laborc, baze, ohne z.

Egyébként meglep, hogy milyen amatőrök a bolsibűnözők.

Mentek volna ki egy autópálya mellé a susnyásba sétálgatni, egy szót le nem hallgatott volna senki.
Újabb fideszes árnyékra vetődés és hazug blöff! Hogy kerülhet ki a titkosított anyag és miért a választások előtt?

szonyú büdös a levegő Pécsett, nagy a lég- és környezetszennyezés.

Itt a görény O. V., térdre imára!
3 kor beszédet mond a városháza előtt.
Utána berúgás a Tiffán ócska lőrétől Villányba.

Este fertőtlenítés....
@Pintér és az olajmaffia miért marad titkos?:

Meggyőztél, elvtárs, most már biztos, hogy a bolsikra szavazok. Nagyon ciki a Fideszre, a Jobbikra és az LMP-re nézvést ez a Szilvásy-Gyurcsányi-Bajnai-Laborc-ügy.
@Negyvenértelmiségi: vagy eleve, a labornak el se kellett volna rendelnie a beszélgetés rögzítését :)
@SemBoga:

Vannak ezek olyan "erkölcsösek", hogy fel sem merült, hogy ez így ebben a formában gáz.

Nem az eszükről voltak híresek a bolsik sosem, csalnak, lopnak, hazudnak, és akinek nem tetszik, azt felakasztják, kb. ennyi rafinéria volt bennük mindig is.

Laborc elvtársat Moszkvában képezték ki, gondolom, nem arra, hogy hogyan kell a finnyás zellenzékiek meg a közelgő kormányváltás miatt óvatosan konspirálni, hanem inkább arra, hogy hogyan kell nekik odabaszni vasököllel.
@Negyvenértelmiségi: Laborczot nem hallgatták le. Nyilvánvalóan ők maguk készítették a felvételt. Nem hiszem, hogy a nemzetbiztonság vezetője megszólalna úgy, hogy ne venné fel...

Most kapott a nép egy infót, hogy "ezek a szocik", aztán ezen csámcsoghat. A világon mindenhol folynak ilyen beszélgetések. Nincs nyoma semmi megrendelésnek, és semminek, ami arra utalna, hogy bármit intéztek volna. laborcz információkat akart, szerintem nagyon keveset kapott. Egy hablatyoló bűnöző nagynak akarta mutatni magát, ezért aztán mondott mindenfélét a legminimálisabb konkrétum nélkül.
@abcdrajtamkezdé:

Arra azért felcsillant a szeme Laborc elvtársnak, hogy Portik elvtársnak - nyilvánvalóan illegális - kuplerájai vannak, amiket felhasználva le tudnák járatni politikai ellenfeleiket.

Miért védesz szarházi bűnözőket? Igen, ezek a szocik.
@Negyvenértelmiségi:

"Laborc elvtársat Moszkvában képezték ki, gondolom, nem arra, hogy hogyan kell a finnyás zellenzékiek meg a közelgő kormányváltás miatt óvatosan konspirálni, hanem inkább arra, hogy hogyan kell nekik odabaszni vasököllel."

még ha sokan ilyesmit is akarnak kiolvasni, számomra ezek a jegyzőkönyvek közel sem azt mutatják, hogy itt egy baromi nagy (vagy bármilyen) konspirációt is akarna az nbh összehozni - ellenben számos olyan kis infó van ezekben a szövegekben, amik mögött sok érdekesség van, egyes emberek korrupt voltára utalva, politikusok korábbi megtörtént korrumpálására utalva - szerintem ez speciel nem ügy - de egy látletet valamiről, ami elég undorító

egyébként hogy vélekedsz portik azon szövegeiről, ahol a jobboldalról érkező megkereséseket ecseteli, hogy baloldali politikusokra vonatkozó terhelő infókat szállítson?
Remélem, nem "kerülnek eltussolásra" ezek az ügyek, nem lenne jó, ha az EU, az USA vagy a Zsidó Világkongresszus az erősödő bolsibűnözés miatt elmarasztaló országjelentést készítene rólunk.
@SemBoga:

Látlelet? És mit tett a Gyurcsányi-Bajnai-kormány a bolsibűnözés ellen? Semmit. Most azért 3 elég nagy hal rács mögé került, Tasnádi, Portik, Vizoviczky.

Azt érthetőnek tartom, ha a bolsibűnözőt más bolsibűnözőkről faggatják. Az nem egészen ugyanaz, mint ügyeket kreálni addig tisztességesnek ismert emberekről bolsi konspiráció segítségével.
Ja és a cigánymaffia nemrég elfogott vezetőjét ki is felejtettem a felsorolásból, aki több száz (ezer?) felfegyverzett cigánybűnözőt felügyelt és tudott mozgósítani akár tegnapi hatállyal is, ld. a siófoki orkfelvonulást.
Mint kiderült, Laborc elvtárs úgy hazudott a meghallgatásán, mint a vízfolyás.

Persze a bolsi bizottsági elnök (legyen itt a neve: Molnár Zsolt mszp.hu/parttag/molnar_zsolt ) próbálta csitítani az indulatokat, hogy dejszen joga van hazudozni Laborc elvtársának, emiatt ne piszkálják már.

index.hu/belfold/2013/04/25/olvashato_a_laborc-meghallgatas/
Biztos az is nagyon fontos, hogy a régebbi titkosszolgák kivel és mit tárgyaltak, de nem lehetne inkább Pintér megbeszéléseit nyilvánosságra hozni a közelgő választásra tekintettel?
süti beállítások módosítása