Örülünk, Szilárd?

2014.07.02. 15:07 filippova

Hosszan vívódott, hogy ki merjen-e állni a nyilvánosság elé, kockáztatva a megbélyegzést is – és végül kiállt. Őszintén bevallotta. Hogy mi adott neki bátorságot, s hogy mi mivel érdemeltük ki őszinteségét, nem tudjuk. Megtette, megmondta, ájtatoskodva belegyalogolt jó néhány ember érzéseibe. Köszönjük.

Az Örülünk, Vincent? blog szerzője valószínűleg nem vívódott sokat, mielőtt elindította volna azt a jobbegyenest válaszként. Megtette, nagyjából betalált, láttuk kifröccsenni a vért Szilárd orrából, köszönjük.

csillámfaszláma.jpg

Hogy egymás sértegetésén, megalázásán túl mi az értelme az ilyen cikkeknek, mi a szerzők szándéka, nem igazán tudom. Mindenkinek joga van a véleményét kinyilvánítani, természetesen, de mi a cél? Jobban érezzük magunkat így? Segít nekünk együtt élni? Előre visz minket?

Sokkal inkább úgy tűnik, hogy Szilárd szándékosan provokálta ki ezt a választ, Vincent meg szépen belement a játszmába. „Joggal” panaszkodhat ezentúl majd Szilárd, hogy a hozzá hasonlóan őszinte és toleráns, halmozottan hátrányos kisebbségieket hogyan bélyegzik meg a balliberális kommunista buzilobbisták. Mission completed. Mindkét félnek köszönjük szépen.

Akadnak pedig olyan gondolatok Szilárd cikkében, amikről érdemes lenne elmerengeni együtt – persze nem ezen a színvonalon és stílusban. Hogy mennyire hatásosak a különböző emberi jogi kampányok, felvonulások, aktivisták, kellenek-e, működnek-e, mi a céljuk, mi a szerepük – szerintem mind érdekes, és nem feltétlenül egyértelműen megválaszolható kérdések. Hogy mást ne mondjak, a melegek véleménye is megoszlik például a Pride-ról.

Sajnos a szövegek olvastán nem az az érzésem, hogy a szerzők közösen szeretnének merengeni, tartalmi párbeszédet akarnának kezdeményezni, meg szeretnének érteni másokat. Írásuk híján van mindenféle tartalmi érvrendszernek, ezért nehéz is érdemben reagálni rájuk. Egy pontot azért mégis szeretnék kiemelni Szőnyi Szilárd leegyszerűsítő állításainak zavaros tengeréből.

Szilárd őszinteségében „bevallja”, hogy hitvalló római katolikusként a homoszexualitást Isten és ember elleni véteknek (bűnnek) kell tartania, és annak is tartja. Kedves Szilárd, nem, nem kötelező annak tartania. Számos bibliai szövegelemzés született már, amelyek részletesen foglalkoznak azzal a néhány (!) részlettel, amely kapcsolódik/hat a homoszexualitáshoz a Bibliában. A teológiát végzett szakértők hivatkozott írásai szerint „a homoszexualitás mai elutasításának komoly teológiai és biblikus alapja nincs”. „A Szentírásban történik említés homoszexualitással kapcsolatos jelenségekről”, de „egészében véve csak periférikusan és nem minden tekintetben egyértelmű utalások keretében”.

„A szent szövegek kivétel nélkül adott helyzetre reflektálnak, s e reflexiókat nem lehet a kérdéskör egészére kiterjeszteni.” „Ezért e téma nem lehet dogmatikus érvényű egyházi megnyilatkozás tárgya, így a Tanítóhivatal – alapvetően elutasító hozzáállása ellenére – nem terjesztett elő róla tévedhetetlennek és visszavonhatatlannak minősített tanítást.” „A nem-tévedhetetlen tanítóhivatali megnyilatkozások felületesek, helytelenül pszichologizálók, az általánosságok síkján mozognak, s nem utolsósorban inadekvát módon hivatkoznak a Szentírás szövegeire. (...) Az Egyház tanítása e témában tehát nem teljes, nem végleges.”

„Ki vagyok én, hogy ítéletet mondjak…?” – tette fel a kérdést Ferenc pápa, és talán Szilárdnak is fel kéne tennie magában ezt a kérdést, mielőtt egy nyíltan kormányközeli lap biztonságos fedezékéből minősítget és hergel másokat.

A bejegyzés trackback címe:

https://fenteslent.blog.hu/api/trackback/id/tr226467559

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Téves. A Biblia csak protestáns körökben értelmezhető bárhogy. Katolikus körökben ez kizárt, mert a katolikus tanítás csak részben alapszik a Biblián. A katolikus tanításnak a Biblia mellett EGYFORMÁN fontos eleme a Szent Hagyomány, sőt éppen a Szent Hagyomány adja meg a Biblia egyedül helyes értelmezését. Márpedig ezért a homokosellenes bibliai részek katolikus szempontból egyértelműek. Lehet tagadni a katolicizmust, semmi gond, de nem lehet egyszerre katolikusnak lenni és tagadni az egyedül érvényes katolikus értelmezést. Azaz igenis igaz, hogy katolikusként nem lehet másképp értelmezni a Bibliát.
@maxval, a gondolkodó birca: „Ki vagyok én, hogy ítéletet mondjak…?” – tette fel a kérdést Ferenc pápa
„Ki vagyok én, hogy ítéletet mondjak…?”

Igen ez a modern keresztényellenes fegyver. Azonban ez mindig azt jelenti: ne ítéljünk el más SZEMÉLYT, sosem jelentette azt: legyünk közönbösek a bűnnel, azt ne ítéljük el. Magyarul: nem ítéljük el a homokost egyént, de elítéljük homoszexuális tevékenységét.
Bocs a trollkodásért, de miért fontos, hogy Szőnyi Szilárd mit gondol bármiről is?
"Számos bibliai szövegelemzés született már, amelyek részletesen foglalkoznak azzal a néhány (!) részlettel, amely kapcsolódik/hat a homoszexualitáshoz a Bibliában."
Dávidra és Jonatánra hivatkozik a szerző? Ez neked bibliai megalapozás, te szerencsétlen?!
Fogalmatok sincs róla, miről beszéltek.
Ha bibliai vélemény kell, az EGYÉRTELMŰ:

18. Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják.
19. Mert a mi az Isten felől tudható nyilván van ő bennök; mert az Isten megjelentette nékik:
20. Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek.
21. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívök megsötétedett.
22. Magokat bölcseknek vallván, balgatagokká lettek;
23. És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával.
24. Annakokáért adta is őket az Isten szívök kivánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék;
25. Mint a kik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, a ki mind örökké áldott. Ámen.
26. Annakokáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre:
27. Hasonlóképen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévelygésöknek méltó jutalmát elvevén önmagokban.
28. És a miképen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretökben megtartsák, azonképen oda adta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek;
29. A kik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal; rakvák, írigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcscsel;
30. Súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek,
31. Balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok.
32. Kik jóllehet az Isten végzését ismerik, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra, mégis nemcsak cselekszik azokat, hanem az akképen cselekvőkkel egyet is értenek. (Róma levél 1. fejezet)

A homoszexualitás az okkultizmusból ered és halálra méltó, aki cselekszi és ezzel egyetért. Ez az újszövetség véleménye.
Arról nem is beszélve, hogy a homokosok nem csupán ferdék, hanem kicsapongók is, eszükbe sincs a monogámia, ami szintén bibliai parancs mindenki számára.

Ha Dávidot és Jonatánt mocskolod, te nyomorult, véletlenül Jézus Krisztust nincs kedved lebuzizni?

4. Mert belopózkodtak valami emberek, a kik régen előre beírattak ezen ítéletre, istentelenek, kik a mi Istenünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják, és az egyedüli Urat, az Istent, és a mi Urunkat, a Jézus Krisztust megtagadják.
5. Emlékeztetni akarlak továbbá titeket, mint a kik egyszer már tudjátok, hogy az Úr, a mikor a népet Égyiptom földéből kiszabadította, viszontag azokat, a kik nem hittek, elvesztette.
6. És az angyalokat is, a kik nem tartották meg fejedelemségöket, hanem elhagyták az ő lakóhelyöket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta.
7. Miképen Sodoma és Gomora és a körültök lévő városok is, a melyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak, például vannak előttünk, örök tűznek büntetését szenvedvén.
8. Hasonlóképen mégis ezek is álomba merülvén, a testet megfertőztetik, a hatalmasságot megvetik, és a méltóságokat káromolják.
9. Pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá: Dorgáljon meg téged az Úr!
10. Ezek pedig azokat káromolják, a miket nem tudnak; a miket pedig természet szerint tudnak, mint az oktalan állatok, azok által megromolnak.
(Júdás apostol levele)
Jól beszél Szőnyi úr.

A balliberális blogger válasza messzemenően szélsőséges, szalonképtelen, kirekesztő. Egyáltalán nem kellett volna a posztban megemlíteni.

Súlyos aránytévesztés egymás mellé tenni egyrészt-másrészt alapon egy mérsékelt hangvételű, többségi álláspontot képviselő magyar úr publicisztikáját egy szélsőballiberális förmedvénnyel, amit a Nagykörúton kívül nem vall több magáénak három tucat embernél.

Szőnyi úrnál én magam - a többségi hozzáállás alapjain - talán radikálisabb álláspontot képviselek: a buzilobbit büntetőjogilag üldözném, a nyíltszíni, ilyenféle aberrált viselkedést pedig a szabálysértési törvényben rendezném, a szélsőséges, fasizálódó Svédországot pedig felszólítanám az emberi jogok tiszteletben tartására.
@Drago Brutic:

Szőnyi úr a többségi álláspontot képviseli, ellentétben a buzilobbiéval.
Jé, már egy normális négygyerekes családapa a közellenség, azért mert normális mer lenni, és ezt még le is meri írni?
@I_Isti:

Igen.

A buzilobbi nemzetbiztonsági kockázatot jelent, és úgy is kell kezelni.
Ferenc páp az égvilágon semmi újat nem mondott és az égvilágon semmit nem változtatott az egyház eddigi álláspontján. A bűnöst szeretni kell, a bűnt pedig el kell ítélni. Ennyi.
@aeidennis:

Ferenc nemrég segített egy tolvajnak cipelni a szajrét. Vagy egy buzi "pap" kezét fogva sétált? Azért nem teljesen véletlenül vált a buzilobbi legújabb ikonjává.
„Ki vagyok én, hogy ítéletet mondjak…?” – tette fel a kérdést Liber Álmos, belvárosi bölcsész és rendszeres romkocsma-látogató, amikor megkérték, szíveskedjék kifejteni a véleményét arról, hogy vajon miképpen is látja az előremutató, demokratikus és nem kirekesztő holland példát, amely szerint a felnőtt állampolgárok között kölcsönös megegyezéssel létrejött vérfertőző kapcsolat nem büntethető.

Ezért a toleranciájáért a Szakállas Bácsival Ékesített Magyar Narancs-díjban részesült. :)
@annamanna: "homokosok nem csupán ferdék, hanem kicsapongók is"
Nyilván ezért gyúrnak annyira, hogy végre legálisan házasodhassanak...
A többi bullshit.
@pocaklakó minimanó: A középkor ezer éve és a fáraók kor is vérfertőző kapcsolatokkal volt tele. A tiltás azért ésszerű, mert ilyen kapcsolatokban megnő a genetikai kockázat veszélye.
Továbbá régi kérdés, hogy ha Ádám és Éva volt az első emberpár, akkor MINDEN ember vérfertőző kapcsolatból származik.
Hollandiában egyébként nincs ilyen tv.
@annamanna:

"Arról nem is beszélve, hogy a homokosok nem csupán ferdék, hanem kicsapongók is, eszükbe sincs a monogámia, ami szintén bibliai parancs mindenki számára."

Ezt a hülyeséget hol hallottad? Ott ahol a többi, számozott marhaságot?
@szabadnapos: Na ez az, ami elméletben szépen hangzik, gyakorlatban viszont egy és ugyanaz a bűn és a bűnös elítélése. Főleg ilyen esetben, amikor is a "bűn" a egyén identitásának része.

Bár még mindig nem értem, hogy miért is kéne bűnnek tekinteni a homoszexualitást. Azon kívül, hogy egy régi könyvben azt írják.
@gezira:

Az USA-ban az új AIDS-esek 70%-a ferde hajlamú, miközben buzilobbista becslések szerint sincsenek többen 10%-nál. Szerinted ennek mi az oka?
@gezira: Birtalan Balázstól kérdeztem meg (ha érdekel a téma, tudod, kiről van szó), hogy ő, mint katolikus, mit gondol a monogámiáról? Azt felelte, a monogámia nem biblikus (ez hazugság, mert jézusi követelmény); de nem sokkal később B.B. lemondott arról, hogy kereszténynek tartsa magát.
A homokosok NEM FOGADJÁK el a monogámiát, és ezt igazán illetékestől kérdeztem meg.
@Bath és Wells gyermeksajtoló püspöke: megismétlem, a válasz neked is ugyanaz: Birtalan Balázstól kérdeztem meg (ha érdekel a téma, tudod, kiről van szó), hogy ő, mint katolikus, mit gondol a monogámiáról? Azt felelte, a monogámia nem biblikus (ez hazugság, mert jézusi követelmény); de nem sokkal később B.B. lemondott arról, hogy kereszténynek tartsa magát.
A homokosok NEM FOGADJÁK el a monogámiát, és ezt igazán illetékestől kérdeztem meg.
Én a toleráns oldal helyében nem viccelnék, ha ilyen erős a fasizmus és a buzifóbia: csakis zsidó buzi kommer főpolgármester-jelöltet állítanék. Kulka?
"hergel másokat", ez jó duma... 3.bp.blogspot.com/-S0yfoICqjOs/U3CnBwg14UI/AAAAAAAAByI/gsnIFsbMOjs/s1600/wurstblaszfemia.jpg

Tudod, aranyom, Kolbász Pinát aaaannnyira felingerelték a vallásosok, hogy egy teljes éven át ezzel a lelkészfiúval lakott együtt: www.youtube.com/watch?v=OoMPNqx0BFA
www.borsonline.hu/cikk.php?id=92758
www.youtube.com/watch?v=ozEivuanjuY
Szóval Kolbász Pinát teljesen felhergelték a vallásosok, érthető okokból rágerjedt a szentképekre, rákattant Jézusra meg satöbbi.
haha, tényleg a pedofil katolikusok akarnak ítélkezni mások felett, szép, nem véletlen büszkélkedett azzal, hogy négy gyereke van, gondolom a katolikus körében különösen népszerűek a gyerekek :D Amúgy fura, hogy a vallásos emberek csak akkor hivatkoznak a Bibliára, mikor éppen egyezik a véleményükkel, ami meg nem tetszek, azt szépen figyelmen kívül hagyják.
Remélem, börtönbe kerülsz ezért a hozzászólásodért, véglény.
@annamanna:

Kit érdekel, hogy kitől mit kérdeztél? Tekintélyre hivatkozás érvelési hiba. Ne személyekkel érvelj.

"A homokosok NEM FOGADJÁK el a monogámiát, és ezt igazán illetékestől kérdeztem meg."

Miféle illetékesről beszélsz? Szóval a homokosoknak is van valami vezetője, akivel te beszéltél, és higgyem el, hogy a Földön élő össze homokos szerinte a monogámia ellen van? :D

Ha nem fogadják el a monogámiát, akkor miért akarnak annyira házasodni? :D

Nevetséges ahogy érvelsz.
@Bath és Wells gyermeksajtoló püspöke:

Azt mivel is magyaráztad, hogy az új AIDS-esek 70%-a ferde hajlamú?
@szabadnapos:

"Szerintem simán szét lehet választani a bűnt és a bűnöst.
Személyek felett senkinek sincs joga ítélkezni. Én sem teszem.
Magát a homoszexualitást degeneráltságnak tartom, amitől felfordul a gyomrom!
Ennyire egyszerű!"

Jó, de mi alapon mondod, hogy degeneráltság. Én például három dologtól tudok hányni:

1. Ha valaki pacalt zabál.
2. Ha valaki a vallását kifogásnak használja fel arra, hogy más emberekkel kicsesszen.
3. Ha valakinek nincs saját véleménye, csak visszapapagájkodja azt, amit egy vallás/párt vezetőségétől hall.

Mégsem nevezem ki önkényesen ezeket degenerációnak, pedig megtehetném. Csak simán utálom az ilyet. És mivel emberek csinálják, ezért nem lehet különválasztani a kettőt. Nincs külön testetlen homoszexualitás, sem külön testetlen pacalevés, mindkettő egy cselekvés, illetve életforma, ami elválasztatlan az embertől.
@Istóczy úr: Azt azzal magyarázom, hogy

1. Honnan veszed ezt a számot? Kamunak hangzik. Vagyis nem kamunak, hasra ütésnek.

2. Onnan, hogy az anális szex a leggyorsabb út a véren keresztül terjedő nemi betegségek (az AIDS-nek is) összeszedésére, mivel a záróizom hajlamosabb a hajszálrepedésekre.

Ezt középiskolás biológián tanították. Nem valami nehezen hozzáférhető infó.

Ha HIV-pozitív nőt dugsz seggbe, akkor is jobb esélyed van az AIDS elkapására, mintha simán, hüvelybe nyomnád
@Istóczy úr: Közben megtaláltam, honnan van az infód, szóval hagyd figyelmen kívül az 1-es pontot.

Egyébként nem 70%, hanem 64%, és az USA-ról beszélünk. És ha az okára vagy kíváncsi, akkor lásd. a 2-es pontot.
@Bath és Wells gyermeksajtoló püspöke:

70%, én magam számoltam ki. Az adatok innen vannak: aids.gov/hiv-aids-basics/hiv-aids-101/statistics/

Nekünk egyébként még nem tanítottak buziszexet biológiaórán! De aki ezt kitalálta, tőlem az is mehetne a börtönbe!
@Bath és Wells gyermeksajtoló püspöke: Tekintélyre hivatkozás? Muhaha.
Te például buzi vagy? Ha igen, B. B. mellett te is válaszolhatsz a kérdésemre: mit gondolsz a monogámiáról?
Buziként monogám vagy? Vagy nem?
Nyugodj bele, nem azért kérdezlek, mert tekintély lennél, hanem azért, mert én a buzi helyett nem tudhatom, mire gondol a buzi.
A buzitól kell megkérdezni, hogy elfogadja-e a monogámiát, vagy nem. Ezt nem kérdezhetem meg a pápától, mert ő nem tudhatja a buzi helyett, pedig ő aztán igazán tekintély.
A tekintélyre való hamis hivatkozást ez a hozzászóló követte el:

volankombi 2014.07.02. 15:16:09
@maxval, a gondolkodó birca: „Ki vagyok én, hogy ítéletet mondjak…?” – tette fel a kérdést Ferenc pápa

Tudod, nem mindegy, hogy egy okos hülyéskedik, vagy egy hülye okoskodik....

"Ha nem fogadják el a monogámiát, akkor miért akarnak annyira házasodni? :D"
Próbálj utánajárni. Én nem tudhatom a buzik helyett, mi a motivációjuk, kérdezd meg őket (ha te magad nem vagy az. Ha az vagy, akkor válaszolj te a kérdésedre).
@Istóczy úr:

"Nekünk egyébként még nem tanítottak buziszexet biológiaórán! De aki ezt kitalálta, tőlem az is mehetne a börtönbe!"

Nem buziszexet tanítottak, hanem AIDS felvilágosítás volt. Tudod, hogy később a srácok és a lányok ne haljanak meg AIDS-ben.

Beteges lelki világod van.
@annamanna: "Tekintélyre hivatkozás? Muhaha. "

Nem vicces. Te jöttél egy ember válaszával.

"Te például buzi vagy?"

Nem. Monogám heteró vagyok.

"A buzitól kell megkérdezni, hogy elfogadja-e a monogámiát, vagy nem."

Jó, és hány buzit kérdeztél meg, a bolygó élő több száz millióból, amíg megállapítottad, hogy ellenzik a monogámiát?

Én ismertem egy keresztényt, aki halálra verte a gyerekét, és azóta is börtönben van.

Akkor a te logikád alapján minden keresztény gyerekgyilkos...
@Bath és Wells gyermeksajtoló püspöke:
"ahogy XVI. Benedek mondja, ez egy kulturális és antropológiai forradalom, ami nem alulról, hanem felülről indult. A hétköznapi emberek sokáig nem tudták, mi történik a hátuk mögött, de könnyű rájönni, amikor látjuk, mi történik a gyerekeinkkel az iskolában, akik a kötelező szexualizáció tárgyai."
"Az Európai Parlamentben benyújtott Estrella-jelentés minden országban kötelező szexuális felvilágosítást szeretett volna. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete kiadott egy dokumentumot, amiben lefektették az európai szexuális oktatás alapjait. Ebben olyanok vannak, mint hogy már az első években tanítsuk a maszturbációt és szexuális technikákat a gyermekeknek, és beszéljünk nekik a heteroszexualitás és homoszexualitás azonos értékéről."
"Németországban ugyanakkor ez a törvény, ezek már kötelezőek. Húsz olyan esetről tudunk, amikor a szülőket börtönbe küldték, mert elutasították, hogy a gyermekük szexuális felvilágosító órákra járjon az iskolában. Szóval ez a kulturális forradalom mindenhol folyamatban van, mivel minden országban vannak olyan aktív kisebbségek, amelyeknek megvannak az egyesületeik, jogászaik, és támogatja őket az EU vagy az ENSZ, hogy végrehajtsák ezt."
“Németországban (és nyilván csakhamar máshol is, hiszen az EU határozatai ezt irányozzák elő) az iskolákban a kilenc, azaz 9 éves kisgyerekeknek bevezették a „Sexualkundeunterricht”, vagyis a szexuális felvilágosító oktatást. Azokat a szülőket, akik nem akarják, hogy gyermekük ezen részt vegyen, bíróság elé idézik, ahol rendre elveszítik a pert, melynek során se az állam, se az Egyház, illetve más keresztény felekezet részéről semmilyen támogatást nem kapnak. Az ilyen családoknak nem marad más hátra, mint a kivándorlás, melyet közülük többen már meg is tettek (az USA-ban kértek és kaptak politikai menedékjogot).
Gabriele Kuby Gender Revolution című könyvében leírt néhány részletet az oktatási anyagból: „Vegyes osztályokban arra utasítják őket, hogy gyurmából formálják ki a nemi szerveket, és répákra kondomokat húzzanak. Azt hallják, hogy a szexualitás a vágyak kielégítésére van, és hogy a szexuális irányultság szabadon megválasztható, és a homoszexuális impulzusokat ki kell élni, hogy a személyiség ne szenvedjen kárt.”
Mivel e „felelősségteljes és részletes” oktatás ellenére is egyre nő a fiatalkorúak között a nem kívánt terhesség, az illetékes hivatalok most azt tervezik, hogy az oktatás időpontját előre hozzák, és a gyerekeket már hét, azaz 7 éves korban a fent bemutatott szexuális felvilágosításban részesítik.”
www.ferfihang.hu/2014/06/05/gabriele-kuby-a-gender-orultseg/
@Bath és Wells gyermeksajtoló püspöke:
"Nem vicces. Te jöttél egy ember válaszával."
Megpróbálom elmagyarázni. A tekintélyre hivatkozás nem ugyanaz, mint azt az embert kérdezni, akire a dolog TARTOZIK.
Amikor pl. Lázár Jánost megkérdezték, hogy mit csinált a külföldi kiküldetésein, akkor nem azért kérdezték meg, mert Lázár János tekintély, és erre a tekintélyre akartak hivatkozni, hanem azért, mert a kérdés Lázár Jánosra tartozik, erre a kérdésre Lázár János tud válaszolni.

"Nem. Monogám heteró vagyok."
Aha. Hát akkor kérdezz meg egy buzit, miért akar házasodni.

"Jó, és hány buzit kérdeztél meg, a bolygó élő több száz millióból, amíg megállapítottad, hogy ellenzik a monogámiát?"
Egyet. Aki képviseli a többi buzit.
Így működik a "képviseleti demokrácia", tudod...
Ha a buzik monogámok, nem fogják megengedni, hogy épp egy kicsapongó buzi képviselje őket, aki lejáratja őket és pont az ellenkezőjét mondja annak, mint amit ők gondolnak.

"Akkor a te logikád alapján minden keresztény gyerekgyilkos..."
Megkérdezted tőle, mit gondol a gyerekgyilkosságról?
Mert csak akkor tudod követni az én logikámat, ha valóban követed is.
Ha nem követed, akkor nem követed.
@annamanna: Mond neked vannak saját gondolataid, vagy mindig más szavaival jössz? Főleg ilyen köpedék oldalakról.

""ahogy XVI. Benedek mondja, ez egy kulturális és antropológiai forradalom, ami nem alulról, hanem felülről indult. A hétköznapi emberek sokáig nem tudták, mi történik a hátuk mögött, de könnyű rájönni, amikor látjuk, mi történik a gyerekeinkkel az iskolában, akik a kötelező szexualizáció tárgyai." "

A mániás paranoia egy tipikus tünete a "fentről jövő összeesküvés, amiről az emberek mit sem tudnak". Nem ő az első és nem is az utolsó ember, aki ebben szenved.

"Ebben olyanok vannak, mint hogy már az első években tanítsuk a maszturbációt és szexuális technikákat a gyermekeknek, és beszéljünk nekik a heteroszexualitás és homoszexualitás azonos értékéről.""

Ha igen, Németországban van ilyen az iskolában bár a nő nyilván szándékosan hazudik. Ugyanis ez csak középiskolában kötelező, csak néhány iskolában próbálkoztak 10 év alatti gyerekek felvilágosításával, és abból botrány is lett.

Ezzel amúgy mi baj van?

Jajj istenem, csak nem azt akarják ezek a rohadékok, hogy a jövő gyerekei mentesek legyenek az ön és közveszélyes elfojtástól, és mentális zavaroktól?

A szemetek. A gyerekeinknek joga van komplexusos fasszá válni!

""Németországban ugyanakkor ez a törvény, ezek már kötelezőek. Húsz olyan esetről tudunk, amikor a szülőket börtönbe küldték, mert elutasították, hogy a gyermekük szexuális felvilágosító órákra járjon az iskolában."

Azért lettek lecsukva, mert nem fizették a bírságot, amiért a gyereküket iskolakerülésre, és az órák kihagyására budzitották. Németországban ez bizony szabálysértés.

"és a homoszexuális impulzusokat ki kell élni, hogy a személyiség ne szenvedjen kárt.”"

Én is ezt állítom. Aki érzi magában, hogy homoszexuális ingerültsége van, az bizony buzuljon el hasonló gondolkodású emberekkel. Ebben se neked, se nekem nem kell részt vennünk, megcsinálják ők ezt nagyon jól nélkülünk.

Egészségesebb az olyan társadalom, ahol nyugodtan mindenki kiélheti a szexualitását úgy, hogy nem árt vele senkinek. (Ugye nem minden szexuális irányultság ilyen, a pedofília és a zoofilia például ártalmas)

"Mivel e „felelősségteljes és részletes” oktatás ellenére is egyre nő a fiatalkorúak között a nem kívánt terhesség"

Ez sajnos általános jelenség a fejlett világban. Nagy-Britanniában nincs ilyen átfogó Sex-ed, mégis a legdurvább a tinik terhességi rátája.
@annamanna:

"Megpróbálom elmagyarázni. A tekintélyre hivatkozás nem ugyanaz, mint azt az embert kérdezni, akire a dolog TARTOZIK.
Amikor pl. Lázár Jánost megkérdezték, hogy mit csinált a külföldi kiküldetésein, akkor nem azért kérdezték meg, mert Lázár János tekintély, és erre a tekintélyre akartak hivatkozni, hanem azért, mert a kérdés Lázár Jánosra tartozik, erre a kérdésre Lázár János tud válaszolni."

Tudod mit, látom nem érted, mi a tekintélyre hivatkozás, úgyhogy inkább hagyjuk is.

"Aha. Hát akkor kérdezz meg egy buzit, miért akar házasodni. "

Pontosan tudom, hogy miért akarnak házasodni. Ugyanazért, amiért a heterók. Mi okom van mást feltételezni?

"Egyet. Aki képviseli a többi buzit.
Így működik a "képviseleti demokrácia", tudod..."

Ki az az ember, aki a Föld összes buziját képviseli? Mikor választották meg a buzik közös képviselőjüknek? Milyen fórumon, és hol történt ez meg.

"Ha a buzik monogámok, nem fogják megengedni, hogy épp egy kicsapongó buzi képviselje őket, aki lejáratja őket és pont az ellenkezőjét mondja annak, mint amit ők gondolnak."

Ez alapján a logika alapján Magyarország 100%-a fideszes. Különben a magyarok nem engednék, hogy a Fidesz képviselje őket, ha nem lennének mind fideszesek.

2008-ban meg a 100% volt MSZP-s, ugye...

"Megkérdezted tőle, mit gondol a gyerekgyilkosságról?"

Én nem kérdeztem meg tőle, de az állította a rendőrök szerint, hogy a folyamatos sírás miatt ütötte agyon.

Szóval akkor a keresztények megölik a gyerekeiket, ha sír. Tiszta sor.
@Bath és Wells gyermeksajtoló püspöke:

Hány (normális) magyar halt meg AIDS-ben a történelem során, hogy ez ennyire fontos téma lenne? Szerintem többen halnak meg motorcsónakbalesetben.
@Bath és Wells gyermeksajtoló püspöke:

Te buzipropagandista vagy? Mert ha igen, akkor nincs veled közös témám. A buzilobbistáknak börtönben lenne a helyük a jelenlegi jogszabályok alapján is, de nem ártana egyértelműsíteni a Btk.-t.
@Istóczy úr:

Csak normális magyarok haltak meg AIDS-ben.

A motorcsónakbaleset esetleg terjed véren keresztül? Mert ha igen, akkor nem árt majd arról is.

"Te buzipropagandista vagy? Mert ha igen, akkor nincs veled közös témám. A buzilobbistáknak börtönben lenne a helyük a jelenlegi jogszabályok alapján is, de nem ártana egyértelműsíteni a Btk.-t."

Te elmebeteg vagy. Bocs hogy vitáztam veled. Beteg emberekkel nem szoktam vitatkozni, illetlen dolognak tartom.

Ne haragudj, nem volt nyilvánvaló a betegséged.
@Bath és Wells gyermeksajtoló püspöke: "Főleg ilyen köpedék oldalakról." - hát nekem is megvan a véleményem a férfihang oldalról :) nem szívesen idéztem onnan, de ez érdekes.

"A mániás paranoia egy tipikus tünete a "fentről jövő összeesküvés, amiről az emberek mit sem tudnak"." - valóban? Forrást esetleg tudnál mutatni, vagyis te ugyebár nem esel a "tekintéllyel való érvelés" bűnébe, és ezt a diagnózist a hasadra csapva találtad ki?
Miért nem az alulról jövő összeesküvés a mániás paranoia tipikus tünete? Vagy mondjuk az oldalról jövő, kívülről jövő, belülről jövő, hátulról jövő, elölről jövő.... Miért épp a felülről jövő az, ami a mániás paranoia tipikus tünete? :)
Azért ez érsekelne. Vagyis érdekelne :)

"Ugyanis ez csak középiskolában kötelező, csak néhány iskolában próbálkoztak 10 év alatti gyerekek felvilágosításával, és abból botrány is lett." - forrás? Vagy az "tekintéllyel való hamis érvelés"? :)

"a jövő gyerekei mentesek legyenek az ön és közveszélyes elfojtástól, és mentális zavaroktól?" - ha jól értem, te tele vagy mentális zavarokkal és elfojtással, hiszen a magyar iskolarendszerben nem részesültél ilyen oktatásban. Te szegény.

"A gyerekeinknek joga van komplexusos fasszá válni!" - mint amilyen te vagy. Nyilván attól próbálod megóvni a német gyerekeket, hogy ne jussanak a te sorsodra. :)

"Azért lettek lecsukva, mert nem fizették a bírságot, amiért a gyereküket iskolakerülésre, és az órák kihagyására budzitották." - honnan tudod, hogy ez volt az oka? Forrás? Vagy a forrás te magad vagy, hiszen nem vagy olyan ostoba, hogy tekintélyektől tudd meg, miért csukták le ezeket az embereket!

"Aki érzi magában, hogy homoszexuális ingerültsége van" - milyen a homoszexuális ingerültség? Akinek homoszexuális ingerültsége van, az például homokosan káromkodik, ordít, csapkod? Miben más a homokos káromkodás, ordítás, csapkodás, mint a heteró?

"az bizony buzuljon el hasonló gondolkodású emberekkel" - aki meg nem homokos, az heterolódjon el :) Aha, értem...
Egy új nyelvet sajátítok el tőled, látom :) Hamar megtanulok újmagyarul.

"megcsinálják ők ezt" - az elbuzulást. Tehát az elbuzulás olyasmi, amit megcsinálnak. Mert nyilván elromlott, tehát meg kell csinálni. Megcsinálás nélkül az elbuzulás nem működik, tehát megcsinálják.

"Egészségesebb az olyan társadalom, ahol nyugodtan mindenki kiélheti a szexualitását úgy, hogy nem árt vele senkinek." - minél egészségesebb? Mivel veted össze? Magyarországgal? Itt nem élheti ki mindenki a szexualitását úgy, hogy nem árt vele senkinek? Ki akadályozza meg Magyarországon, hogy mindenki kiélhesse a szexualitását úgy, hogy nem árt vele senkinek? Téged ki akadályoz meg, hogy kiélhesd a szexualitásodat úgy, hogy nem ártasz vele senkinek?

"(Ugye nem minden szexuális irányultság ilyen, a pedofília és a zoofilia például ártalmas)" - miért?

"Nagy-Britanniában nincs ilyen átfogó Sex-ed, mégis a legdurvább a tinik terhességi rátája." - miért?

"Ugyanazért, amiért a heterók. Mi okom van mást feltételezni?" - a heterók miért házasodnak?

"Ki az az ember, aki a Föld összes buziját képviseli?" - a képviseleti demokráciában a föld összes emberét egyetlen egy ember képviseli? A képviseleti demokrácia valamiféle világállam sajátja?

"Mikor választották meg a buzik közös képviselőjüknek?" - ki választja meg a képviselőt? Nyilván saját maga, mivel minden politikus saját maga jelentkezik a tisztségre. A választók csak ráhagyják, hadd csinálja, ha akarja.

"Ez alapján a logika alapján Magyarország 100%-a fideszes." - Magyarországon képviseleti demokrácia van?

"Különben a magyarok nem engednék, hogy a Fidesz képviselje őket, ha nem lennének mind fideszesek." - ha lázadnának, lelőnék őket. Egy fideszes képviselő már 2006-ban azt kifogásolta, hogy a rendőrség miért nem éles lőszert vetett be a zavargók megfékezésére. (http://egyenlito.blog.hu/2011/02/24/a_fidesz_a_tomegbe_lovetett_volna_2006_ban)Ebből kiindulhatsz, hogy most mit csinálnának, ha zavargások lennének.
Egy homokos aktivista kezében nincs fegyveres hatalom, mint az állam kezében. Ő tehát nem mondhat mást, mint akiket képvisel.

"Én nem kérdeztem meg tőle, de az állította a rendőrök szerint, hogy a folyamatos sírás miatt ütötte agyon." - a kérdés nem az volt, hogy miért ütötte agyon, hanem hogy mit gondol a gyerekgyilkosságról. Ha monogám heteró vagy és félrelépsz, nem az a kérdés, hogy milyen segge van Bözsikének, hanem hogy mit gondolsz a monogámiáról és a megcsalásról. Bözsike segge nem válasz a kérdésre. Még az sem válasz, ha Bandika seggéről beszélsz.

"Szóval akkor a keresztények megölik a gyerekeiket, ha sír. Tiszta sor." - kiről van szó, mellesleg? Vagy a konkrét név említése tekintélyre való hivatkozás volna, szóval mellőzöd? Egyébként adok egy jó tanácsot: legközelebb Pándy Andrással hozakodj elő, az ütősebb...
@Bath és Wells gyermeksajtoló püspöke: de ez se rossz: www.blikk.hu/blikk_aktualis/aldozataival-temetik-el-a-gyerekgyilkos-papot-2022136 - ha engem kérdezel, szerintem nem az apa ölte meg a gyerekeit, hanem mindnyájukat kivégezték, aztán rákenték az apára, aki már nem tud védekezni a vádak ellen.
@annamanna:

Ne haragudj nem tudtam, hogy te is elmebeteg vagy, mint Istók. A diszlexiádat sem vettem észre, és igen szégyellem, hogy olyan pillanatban kaptalak el, amikor pont begurultak a gyógyszerek az ágy alá. Nagyon sajnálom, hogy zaklattalak.

Beszéltem azzal az egy elmebeteggel, aki képviseli az összes többi elmebeteget, azt mondta, hogy te egy különösen nehéz eset vagy, már ők is lemondtak rólad.

Egyébként nem értek veled egyet, a pedofíliát nem szabad legalizálni. Szörnyűnek tartom, hogy ilyeneket írsz.
@Bath és Wells gyermeksajtoló püspöke: Ne haragudj nem tudtam, hogy te is elmebeteg vagy, mint Istók. A diszlexiádat sem vettem észre, és igen szégyellem, hogy olyan pillanatban kaptalak el, amikor pont begurultak a gyógyszerek az ágy alá. Nagyon sajnálom, hogy zaklattalak.

Beszéltem azzal az egy elmebeteggel, aki képviseli az összes többi elmebeteget, azt mondta, hogy te egy különösen nehéz eset vagy, már ők is lemondtak rólad.

"a pedofíliát nem szabad legalizálni." - helyes.

"Szörnyűnek tartom, hogy ilyeneket írsz." - ezt írtam?
@annamanna:

""a pedofíliát nem szabad legalizálni." - helyes. "

Miért?

"ezt írtam?"

Miért, nem?

Oké, a gúnyolódást félretéve:

Gyerekes vagy. Ha már elmúltál 16 akkor komoly problémák vannak a fejedben. Szavakon lovagolsz, direkt tetteted a hülyét (ha nem direkt, akkor elnézést) és rizsázol, meg terelsz.

Sőt, az, hogy megismétled, amit mondok, az még egy 16 éves számára is infantilis.

Szóval ne haragudj, de az elmezavar az esetedben játszik is, meg gondolom egy jókora unalom. (Állas, komolyabb hobbi nincs, igaz?)

Szóval ha azt hosszú rizsázást, amit legutóbb megejtettél esetleg átfogalmazod valamivé, ami legalább megközelíti egy felnőtt értelmi szintjét, akkor küldök linkeket a kevés, értelmesnek nevezhető kérdésedre válaszként. (A németországi szituról, a homofóbia, elfojtás, és szexuális nevelés mentálhigiénés hatásairól, brit terhességi ráta).

Sőt, arról is kapsz információt, hogy mit jelent a tekintély alapú érvelés, mert látom még mindig nem érted.

Vagy gyerekeskedhetsz tovább, ahogy azt látom rengeteg más oldalon csinálod, amikor kifogysz az érvekből.

U.I.: Amennyiben még tizenéves vagy, vedd úgy, hogy nem szóltam. Így érthető.
@Bath és Wells gyermeksajtoló püspöke:
"Miért?" - mit miért?
"Miért, nem?" - miért, igen?

Oké, a gúnyolódást félretéve:
Gyerekes vagy. Ha már elmúltál 16 akkor komoly problémák vannak a fejedben. Szavakon lovagolsz, direkt tetteted a hülyét (ha nem direkt, akkor elnézést) és rizsázol, meg terelsz.
Szóval ne haragudj, de az elmezavar az esetedben játszik is, meg gondolom egy jókora unalom. (Állas, komolyabb hobbi nincs, igaz?)
gyerekeskedhetsz tovább, ahogy azt látom rengeteg más oldalon csinálod, amikor kifogysz az érvekből.
U.I.: Amennyiben még tizenéves vagy, vedd úgy, hogy nem szóltam. Így érthető.

"ha azt hosszú rizsázást, amit legutóbb megejtettél" - nincs ott semmiféle hosszú rizsázás, rövid válaszok vannak a szöveged egyes részeire.

"esetleg átfogalmazod valamivé, ami legalább megközelíti egy felnőtt értelmi szintjét," - ahogy Móricka elképzeli, milyen a felnőttek értelmi szintje, aztán amikor találkozik egy felnőttel, fogalma sincs róla, hogy épp mibe ütközött. Ez nem egyezik azzal, ami az ő kicsi fejecskéjében van, brühühű!

"akkor küldök linkeket a kevés, értelmesnek nevezhető kérdésedre válaszként." - ha lenne linked, már küldtél volna, aranyom.
Üdvözlöm Terryt, ha találkozol vele. Ő biztosan az a szint, amit te felnőttségen értesz.
Pá, cukifiú, egy felnőtt dallal búcsúzom: www.youtube.com/watch?v=P9sQZLtsfp8
@annamanna: nevetséges. Nagyon sajnállak, nehéz lehet ilyen butának lenni.
@gezira:

"A tiltás azért ésszerű, mert ilyen kapcsolatokban megnő a genetikai kockázat veszélye."

De azokét is tiltják, ahol meg nem. Ez pedig még ésszerűtlenebb.

Vö.: " In the Netherlands meanwhile, where consensual incest is no longer prosecuted, the legal status of the child born of such a relationship is ambiguous, according to Masha Antokolskaia, an expert in family law at the Free University in Amsterdam. Sweden is the only country in Europe which allows marriage between siblings who share a parent. "In many ways society no longer wants the state to intervene in private lives when it doesn't have to," she says. "But it is still not prepared to grant incestuous couples full rights." (news.bbc.co.uk; 12 March 2007)

Amúgy pedig ha a kockázat ennyire fontos dolog, akkor miért nem látni, hogy erre hivatkozva MÁS ESETEKBEN is hasonló tiltás van érvényben?

Vagy egyes kockázati tényezők egyenlőbbek, mint a többiek?
süti beállítások módosítása