A Nemzeti Együttműködési Rendszer kilátásai

2010.07.15. 08:00 fam

FIGYELEM! A POSZT ÚN. IRÓNIÁT TARTALMAZ!

„A magyar nemzet önrendelkezésért vívott küzdelme 1956-ban egy dicsőséges, de végül vérbe fojtott forradalommal kezdődött. A küzdelem a rendszerváltás politikai paktumaival folytatódott és végül szabadság helyett kiszolgáltatottságba, önállóság helyett eladósodásba, felemelkedés helyett szegénységbe, remény, bizakodás és testvériség helyett mély lelki, politikai és gazdasági válságba torkollott.

A magyar nemzet 2010 tavaszán még egyszer összegyűjtötte maradék életerejét és a szavazófülkékben sikeres forradalmat vitt véghez.”

Vagyis elmondhatjuk, hogy Magyarország kvázi gyarmati sorból szabadult, mivel egy tartósan megszállt, gazdaságilag kizsákmányolt és eladósított, mentálisan és kulturálisan megnyomorított országot méltán nevezhetünk gyarmatnak, vagy legalább félgyarmatnak (ti. ez utóbbi esetben létezik valamiféle látszat-szuverenitás).

 

A gyarmati múlt

Ennek megfelelően Magyarország szovjet (fél)gyarmatból EU-periféria, a Nyugat - pontosabban a nemzetközi nagytőke – (fél)gyarmata lett, méghozzá ugyanannak a komprádorelitnek a közreműködésével, melyet régebben „kommunisták”-nak, majd a status quo 1989-ben bekövetkezett megváltozása után „balliberálisok”-nak neveztek. Ez az elit – mint minden valamirevaló gyarmati elit - az adott birodalom nacionalizmusát és felsőbbrendűségét képviselte: először a kommunista mezben megjelenő nagyorosz nacionalizmust, majd a neoliberális mezben megjelenő amerikai nacionalizmust, s vele a magyarság kisnemzeti alávetettségét, önállótlanságát, fejletlenségét, elmaradottságát, stb. propagálta. Nem csupán a gazdasági kizsákmányolásban és a politikai elnyomásban volt a gyarmatosítók érdekérvényesítője, de a kulturális elnyomásból is jócskán kivette a részét, főleg az idegen szokások és idegen gondolkodásmód mesterkélt, erőszakolt képviselete révén.

A gyarmatosítást Magyarországon is az ún. „modernizációval” próbálták kompenzálni, ill. megideologizálni, mely a régi, klasszikus kolonizációnak is az egyik fő jellemvonása: Afrikában és Ázsiában a katonai megszállás, gazdasági kizsákmányolás és kulturális elnyomás árnyékában utak, vasutak, kórházak és iskolák épültek. Ez adta a gyarmatosítás legitimációs alapját, a fő jelszó majd mindenhol a „barbárság”, az „elmaradottság”, a „középkori sötétség” megszüntetése, a „vadak civilizálása” volt. (Magyarországon az infrastrukturális fejlesztés kevéssé valósult meg, inkább csak az ideológia ismeretes, amit eufemisztikusan „reformnak” és „felzárkóztatásnak” neveztek.)

2010-ben aztán, a nemzeti erők felszabadító forradalma vetett véget a gyarmati elnyomásnak. Az ország kivívta a függetlenségét, a komprádorelit zömét elzavarták, másik részét saját oldalukra állították a felszabadítók. A függetlenné vált ország új kormánya megkezdte béketárgyalásait a gyarmattartó hatalmakkal, amelyek ez esetben a nemzetközi pénzintézetek és/vagy az őket képviselő/nekik alávetett nagyhatalmak, nemzetközi szervezetek.

 

De hogyan tovább?

Nos, ehhez ad útmutatást a történelem. Mármint Egyiptom, Szíria, Irak, Algéria, Líbia, India, Pakisztán, Zimbabwe, stb., vagyis számos arab, közép- és délkelet-ázsiai, valamint fekete-afrikai ország újkori történelme.

A függetlenségüket elnyert gyarmatokon általában nacionalista jellegű szocialista-kommunista diktatúrák, vagy szocialista-kommunista jellegű nacionalista diktatúrák és  tekintélyelvű rezsimek jöttek létre, melyek fő ideológiai alapvetése az „egység” és a „népakarat” volt. A függetlenségi harcban vezető szerepet játszó garnitúra vagy egypártrendszert, vagy látszattöbbpártrendszert (de facto egypártrendszert) vezetett be. Pártjuk ennek megfelelően örökös kormánypárt lett, vezetője pedig az ország örökös vezetője, hol mérsékeltebb, hol szélsőségesebb személyi kultusszal. Az örökös elnököt utóbb persze több országban (véres vagy vértelen) puccsal távolítja el valamelyik pártbeli riválisa, aki általában saját régi embere.

A párt egyeduralmának és vezetője személyi kultuszának legfőbb ideológiai fundamentuma, hogy kizárólag neki és harcostársainak/elvtársainak köszönhető az ország függetlensége, miáltal is a zseniális, vezetői erények és történelmi érdemek méltán jogosulttá teszik őt és a pártot arra, hogy az egész társadalmat (a „népi egységet”/„nemzeti egységet”) kizárólagosan képviseljék. Fontos ideológiai szerepet kapnak az ország, ill. a nemzet régebbi szabadságküzdelmei is, minthogy ezek a jelenlegi hatalmat legitimáló utolsó, sikeres felszabadító harc előképeiként, s ezzel a történelmi (jog)folytonosság zálogaiként értelmeződnek – függetlenül azok történelmi valóságától.

 

A kényszerpálya

Ugyanakkor a gyarmati sorból való felszabadulás részben látszat, minthogy a nemzetközi pénzhatalom mindvégig jelen van, s a régi gyarmatosító az országot továbbra is gazdasági függésben tartja, vagyis a politikai függetlenségét kivívó ország nem képes ellenállni a neokolonializmus rafinált formáinak.

Vagy ha megpróbálja, annak ára általában az egyre súlyosbodó gazdasági válság, s vele a romló életkörülmények. A rezsim erre kétféle módon szokott válaszolni: vagy az ún. „nyitással”, ami lényegében a régi gyarmati létbe történő fokozatos visszatérést jelenti, s ezzel az új elit jobbára ugyanazt a szerepet kezdi betölteni, mint a régi komprádorelit, vagy pedig a „bezárkózással”, minek automatikus velejárói az egyre erőszakosabb, egyre diktatórikusabb intézkedések. Ez utóbbi egyik szerves eleme a bűnbakképzés, a belső ellenség üldözése, mely a régi elit maradványainak üldözésétől (ld. pl. a fehér farmerek kisemmizése Zimbabwéban), a párton belüli ellenség elleni harcig, ill. mindenféle összeesküvések leleplezéséig terjedhet.

Az ilyen politikai kényszerpálya másik nélkülözhetetlen eleme a társadalom mozgósítási kísérlete, és vele a szabadságjogok szűkítése, a devianciának minősített szokások, viselkedés, divatok üldözése, beleszólás az életmódba, stb., az egység, az összetartozás, összefogás, család, nemzet, stabilitás, egészséges társadalom, stb. nevében. Mindezek értelme nem az, amire elsőként gondolnánk, hogy ti. az elnyomás megfélemlíti az embereket, és nem mernek majd lázadozni. Az ok nem ilyen romantikus, inkább praktikus: a társadalom figyelmét le kell kötni. (A katonaságnál ugyanezt szolgálják az értelmetlen feladatok: a katona ne gondolkozzon, mert abból nem sül ki jó.)

És mindvégig azt hallani, hogy az ország, a nemzet egyre jobb úton halad.

 

Távolabbi perspektívák

Mindennek dacára a tekintélyelvű rezsimek törvényszerűen meggyengülnek, hitelüket vesztik. A társadalmi elégedetlenség a volt gyarmatokon azonban korántsem holmi progresszió iránti igény jegyében jelentkezik, épp ellenkezőleg: az ősi hiedelmekhez és hagyományokhoz fordulás ill. a vallási fundamentalizmus formájában, főként az iskolázatlanabb néprétegek és az alsó középosztály körében, ami egy sajátos primitivizálódási, rearchaizálódási folyamatot indít el. Az ilyen posztkoloniális társadalom minden bajért en bloc a modernizációt teszi felelőssé, és a közgondolkodásban egyre nagyobb teret kap az ún. „ősi gyökerekhez való visszatérés” eszméje, mely szinte járványszerűen terjed. Ez válik a lázadás új ideológiájává, minthogy az elégedetlenek szemében a tekintélyelvű rezsim éppúgy világinak, a modernizáció képviselőjének számít, mint a régi gyarmati elit. Persze ezeknek az eszméknek az eredeti tradíciókhoz vajmi kevés közük van, inkább mesterséges újraélesztésekről beszélhetünk, ami mindenféle modern elemekkel vegyül, és remek ideológiai alapként szolgál egy jövőbeli, a nacionalista tekintélyelvű kormányzást felváltandó szélsőséges politikai berendezkedés létrejöttéhez.

A rezsim erre a kihívásra vagy erőszakkal válaszol, és szembefordul a fundamentalistákkal (Algéria, Szíria, Szaddám Irakja, stb.), és/vagy maga enged egyre nagyobb teret ezeknek az eszméknek és próbálja azokat, vagy azok bizonyos elemeit saját szisztémájába integrálni, kézben tartandó a folyamatot. Az utóbbi egy-két évtizedben számos, korábban ismerten szekuláris felfogású vezető emelt be egyre több vallási elemet retorikájába és politikai gyakorlatába, ezzel próbálván kihúzni az őt és rezsimjét támadó „hagyományőrző” radikálisok lába alól a talajt. Zimbabwében pár éve még a boszorkányok létezését is hivatalosan elismerték.

És itt felmerül a kérdés: vajon mikor váltja fel az „ősmagyar” újpogányság a keresztény-nemzeti konzervativizmust? Netán e kettő már most kialakulóban lévő elegye fogja Hunnia jövőbeli uralkodó ideológiájának szerepét ellátni?

Van még mit tanulnunk az előttünk járó harmadik világbeli országoktól.

A bejegyzés trackback címe:

https://fenteslent.blog.hu/api/trackback/id/tr992151539

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Szuper essze!
Ugy latszik Mo-n mindig lesz 7 millio agymosott idiota aki beveszi ezt a jobb/bal maszlagot. Ezert vagyunk fenyevekre nyugat europatol, nem a GDP miatt. Ennek az egesz Kadari nemzedeknek el kell tunnie, mielott valami elindulhat.
Uff
Választópolgár lehet bárki, persze egy kismotor vezetéséhez vizsga kell. Felelős politia dontást a választók 5-10% (lehet sokat mondok) tud hozni.
Az eremény demagógián alapuló demokrácia,majd "panem et circenses" diktatúra.
nonsense.

Zimbabwe, Egyiptom stb. valóban világgazdasági perifériák, a GDP/fő a magyarnak az egytizede (se). Magyarország viszont az európai tőkés CENTRUM széle. itt a lakosság igen nagy része érdekelt a "normális" kapitalista viszonyok fennmaradásában, méghozzá a befolyásos része. a fideszen belül is ez a rész a domináns. a nacionalista duma csak parasztvakítás. talán a multitőke fél Orbántól?
ugyan.

Magyarországot nem lehet fekete-afrika alapján megérteni, az analógia elhibázott.
Nagyon jó írás! Kösz. Tanultam belőle.

(A végén feltett kérdés külön posztot érdemel.)
Ez az írás groteszk viccnek elmegy.

Talán.
Ha komolyan gondoltad:

A félműveltség (félkegyelműség) mindig veszélyesebb, mint a műveletlenség.

Ennyire nem félreismered a hazádat és kultúráját vagy csak ennyire lenézed?

A balkanizálódás az lmúlt 8 év láttán még megállná a helyét, de az afrikanizálódás.

Ezta faszságot.

AD 1. Magyarország alapból egy nyugatos kultúrájú nemzet Szt. Istvántól kezdve, melynek a gazdasága soha nem tudott felzárkózni a nyugati életszínvonalhoz.

AD. 2. Mo. 1000 éve stabil államalkotó tényező, fejlett jogi és államszeervező képességgel. NEM egy afrikai törzsi anarchia.

AD 3. Hazánakat érték bizonyos csapások (150 év török és 40 év szovjet megszállás, világháborúk)m mely miatt a nyugat perifériájára szorult, de Mo. még a kommunizmusban is a legkeletiesebb nyugati ország volt. Az elmúlt 20 évben közeledtünk a Nyugathoz, ha nem is oly gyorsan, mint néhány térségbeli társunk.
Ha a cikkíró ilyennek látja a jövőt a konzervatív választási győzelem után, akkor nézze meg a Majmok bolygóját, hogy legyen fogalma a liberális jövőről is.
@ensigma, @Húsleves: Pedig még fel is hívták a figyelmeteket, hogy a poszt úgynevezett iróniát tartalmaz...
A diktatúra elemei már megjelentek a Fidesz intézkedéseibe. Csak olvassuk el, hogyan támadta meg sok sok állami céget a fidesz 1-2 kinevezett kommandója, hogy leválltsa a vezetőséget. Ha a vezetőséget akarja leválltani akkor viszont miért veszi el pld a takarítónő, könyvelő, programozó saját mobilját, mintha bűnözők lennének. Bezárják őket az épületbe, se ki se be, mi ez, ha nem dikatatúra. A diktatúrában szokás a rengeteg alkotmányellenes vagy nemzetközi szerződéseket sértő jogszabályok megalkotása. Itt is ez megy, csak nézzük végig, hány intézkedését, próbálkozását utasította el az EU az orbáni kormánynak. Gyakorlatilag szinte minden próbálkozásuk kudarcba fulladt eddig. Most derül ki, hogy mennyit hazudott az orbán és a fidesz az almúlt 8 évben. Állandóan aszt szajkózták, hogy nekik kész kidolgozott programjuk van. Erre most azt látjuk, hogy sorra kapják a pofont az EU-tól. Ha kész és kidolgozott intézkedéseik lettek volna akkor már rég normakontrolra elküldhették volna az EU-hoz a terveiket amikor még ellenzékben voltak. Az igazság az, hogy hazudtak 8 évig, semmiféle tervük nem volt csak az hogy hatalomra kerüljenek. Gusztustalan féreg banda.
@ensigma:
Te valamit nagyon nem értesz ))
Ha szándékos,akkor OK,de ha nem,akkor ugyis mindegy...
@immortalis: elnézést, igazad van! Én nem jeleztem explicit, hogy irónia, de azt hittem mindenki érti. Félreértések elkerülése végett, mielőtt még valaki fogást talál rajtam, gyorsan leírom: a Majmok bolygója nem dokumentumfilm! Scifi. Még egyszer elnézést kérek a félreértésekért.
@ensigma: @Húsleves: Olvasni azért még tudtok? Idézek nektek a cikk elejéről:

"FIGYELEM! A POSZT ÚN. IRÓNIÁT TARTALMAZ!"

Még egyszer, mert látom, nehéz az a sok fránya betű:

"FIGYELEM! A POSZT ÚN. IRÓNIÁT TARTALMAZ!"

Az irónia meghatározása (arra az esetre, ha nem rémlene nektek a szó): hu.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%B3nia
@immortalis: elnézést, igazad van! Én nem jeleztem hogy irónia, de azt hittem mindenki érti. Félreértések elkerülése végett, mielőtt még valaki fogást talál rajtam, gyorsan leírom: a Majmok bolygója nem dokumentumfilm! Scifi. Még egyszer elnézést kérek a félreértésekért.
@ensigma: pedig ott a poszt elején, hogy ez irónia...

de akkor a könnyebbség kedvéért leírom a megfejtést: a Nemzeti Együttműködési Nyilatkozat gátlástalan történelemhamisítást tartalmaz és totálisan félreértékeli a helyzetet.

A poszt eljátszik azzal a gondolattal, hogy mi lenne, ha igaz lenne, hogy Magyarország 2010 tavaszán szabadult fel egy győztes forradalommal és szerezte vissza az önrendelkezési jogát - hogy akkor mire számíthatunk a jövőre nézve.

Amit a poszt tartalmaz, nem azért groteszk Magyarországra nézve, mert a poszt szerzője félkegyelmű, ahogyan te sejteni véled, hanem mert a NENYI-ben leírt állítások köszönőviszonyban sincsenek a magyar valósággal.
@hgf: akkor olvasd el amit én írtam. Gyakorolni, gyakorolni... egyszer menni fog, meglátod!
@istvanffy: nem biztos hogy nem értik az írásodat, lehet, hogy csak nem tetszik. Idézet Markos Györgytől: "Attól, hogy kirúgtak a színművészetiről, még lehetek tehetségtelen". Ez az igazi irónia.
@istvanffy:
A te meglátásaid nem hajlandók legalább messziről pislogni a magyar valóságra. (Figyelem, ez nem irónia!)
@istvanffy: Ez esetben a magyar valóságnak egy jelentős részét nem ismered.
Nem állítom, hogy a nyilatkozat minden szava abban a formában igaz, de elég üzenetértékű, amikor a politikai viszonyokban a választópolgárok ilyen vérfürdőt rendeznek.
A briteknék a sokkal kisebb változást is forradalminak értékelik, szóval lehet, hogy nem tetszik, de a szó nem túlzás.
Lehet, hogy nem az utolsó erejüket szedték össze a Zemberek, de biztos, hogy a Fidesz 2/3-da nem félreértésből született.

Így azután a leírásod sem feltétlenül akkora túlzás, mint azt hinni szeretnéd.
Az afrikai viszonyok vérfürdő része negyon nem magyar jellemző, de azt simán el lehet képzelni, hogy a Fidesz évtizedekig hatalomba marad, és mellette csak marginális ellenzéki erők lesznek. erre már bőven van magyar parlamenti hagyomány. Mi több, a történelmünkben ez volt az átlag, és az elmúlt 20 év volt a ritka.
Az is lehet, hogy az ellene való sikeres összefogást végül a Jobbik lesz képes megvalósítani (mint 1904-ben a Függetlenségi Párt amely szövetségeseivel megdöntötte a Szabadelvű Párt kb. 3 évtizedes uralmát).
@Húsleves: "nem biztos hogy nem értik az írásodat"

figyelemreméltó, hogy még a szerző nevét sem sikerült elolvasnod ;))
@istvanffy: mert nem érdekelt a szerző neve, te pedig úgy fogalmaztál, hogy azt félre lehetett érteni. Ezt az óriási hibát én bevállalom.
@ir srac: Szeretnélek így korán reggel kicsit figyelmeztetni ,rossz szavakat használsz!A te szüleid nem éltek a kádári érában ???,vagy netán "Isten bocsá" te magad is nem-e ott cseperedtél? _éltél és asszem ,nem is rosszul ,mivel nem félművelt vagy !!Itt sokan sok jót ,rosszat mondtok ,akkor még van remény ha ennyi ember aggódik az ország -a nemzet sorsáért.Csak egyezzetek meg ,mert a széthúzás az bizony magyar privilégium.
@sztd: forradalmi és forradalom között van különbség. Ha egy új chip forradalmi változást hoz az Opel márka termékeiben, az nem jelenti azt, hogy forradalom volt az Opelnél.
@Fehérszakál:
"Ha kész és kidolgozott intézkedéseik lettek volna akkor már rég normakontrolra elküldhették volna az EU-hoz a terveiket amikor még ellenzékben voltak"

hát arra bazmeg, arra kellet volna küldeni, meg a poszt is erről szólt.

még!

és azt hallottad, hogy szabolcsban a pálinkalobbi körülmetélte a zsidó kislányokat?

erről mi a véleményed? le kéne nézni néha a rózsadombról vidékre is!
"A poszt nyomokban iróniát tartalmaz. Az erre az adalékanyagra allergiások csak saját felelősségülre fogyasszák!"
Hát ez az írás nagyon rendben van. Grat. Külön fejezetet érdemelne a függetlenségi harc ama szakasza, melyben a Nemzeti Felszabadítási Néppárt négy éves kormányzása idején sem tudta kivívni az ország függetlenségét. Ahelyett, hogy kiverte volna a gyarmatosító erőket, ledarálta a vele szövetséges Földműves Kukorica és Gabona Párt harcba hívott törzseit, évekig folyó vitákat folytatott a Nagy Nemzeti Dobtánctér leendő helyéről, koronákat csónakáztatott fel s alá a Niger folyón.

Skaff
@sztd: "a Fidesz 2/3-da nem félreértésből született."

Bocs, de én nem emléxem olyan X-elhető karikára a szavazólapon, hogy: "akarja-e ön a Fidesz 2/3-os parlamenti többségét?"

Ennek hiányában tehát a választópolgárok 64%-ának 53%-a (2.706.292 fő) a Fideszre szavazott.
Ebből kb. 2.3 millióan a Fidesz saját RÉGI érdemeiért, hisz ennyien szavaztak 2002-ben a folytatásukra (-új programjuk pedig nem igazán volt).
A további 400e szavazó pedig valszeg azért szavazott rájuk, mert biztosra akart menni a szoci kormány elzavarásában...

Azonban azt ne feledjük, hogy mindenki úgy adta le a saját voksát, hogy hátha épp AZ hiányozna az általa kívánt leváltás bekövetkezéséhez - NEM pedig abban a tudatban, hogy ugyan az már biztosan megvan, de növeljünk csak az előnyön még tovább... (nincs is napközbeni információ a részeredményekről!)
@sztd: "... az ellene való sikeres összefogást végül a Jobbik lesz képes megvalósítani (mint 1904-ben a Függetlenségi Párt amely szövetségeseivel megdöntötte a Szabadelvű Párt kb. 3 évtizedes uralmát)."

A kulcsszó itt a "szövetségeseivel". :()
Pont ez a Fidesz nagy szerencséje, hogy az (in)potenciális ellenfelei képtelenek lesznek egyesíteni az erőiket ellene.
A Jobbik kétféle eredményt érhet el 2014-ben egy addigra (parlamenti) 49,9%-osra gyengülő Fidesz "ellen":
1. koalícióra lép a Fidesszel
2. támogatja a kisebbségi (Orbán-)kormányt
süti beállítások módosítása