A Puzsér-kérdés végső megoldása

2013.06.12. 07:00 Fent és Lent

FAM írása

"Támogasd a fennálló rendszert minden nap! Mocskold a gyengét, az elesettet! Okold a melóst, a környezetvédőt, fikázd a hajléktalant! Szólj be a nyugdíjasnak és a munkanélkülinek! Vedd bátran védelmedbe a menedzsert, a bankárt, a befektetőt! Emelj szót az erdők és a jegesmedvék kiirtása mellett! Ne alkalmazd szocializmusban nevelkedett elődeid módszerét, vesd el régivágású seggnyalásukat! Használj trágár szavakat és tégy úgy, mintha lázadnál! Még harminc se vagy, és máris tiéd a Pulitzer-díj!"

(FAM-Puzsér Róbert: A gyarmati túlélés szabályai)

fam2_2.jpg

Kedves jó Robi! Nyilván magadra vetted, amit a gazdasági hatalom propagandistáiról írtam. Nem kellett volna. Te jó srác vagy, aki a nagy pofája dacára (vagy tán épp azért) a légynek se ártana, és aki agymenéseit őszintén és ártatlanul nyomatja, és nem valakik megbízásából. Te szimplán csak bedőltél egy mesterségesen trendivé tett közbeszédfajtának. Te csak nem tudtad kivonni magad a jóléti állam és a szociális vívmányok elleni neoliberális-libertárius uszítás mágikus hatása alól. Ama propaganda hatása alól, ami képtelenségekkel és ellentmondásokkal teli hazugságait ugyanolyan fölényes magabiztossággal adja el megkérdőjelezhetetlen alapigazságokként, mint annak idején az állampárti bértollnokok a szocialista fejlődést mint egyedül járható utat.

Ennek a mérgezésnek tudom be, hogy engem demagógozó leveled a demagógia majd minden jellemzőjét magán viseli. És itt most nem is az olyan (tőled egyébként meglehetősen szokatlan) retorikai panelekre gondolok, mint pl. a „beledöglöttek a robotba” és hasonlók, inkább az érvelési metodikádra.

Elsőként is, hogy elismételsz általam is leírt állításokat, mintha én azokat le se írtam volna, mi több, azokkal ellentétes véleményen lennék. Azt írod: „a politikai osztály kilóra megveszi a nyugdíjasokat.” Én pedig ezt: „a nyugdíjasok zömét folyamatosan mozgósítják és manipulálják a pártok.” Azt írod: „a nyugdíjasok ugyanis döntően a két nagy nyugger-pártra, az MSZP-re és a Fideszre voksolnak. Nézd meg a Békemenetet vagy Mesterházy egyik roadshow-ját, ha látni akarod, hogy a két nagy párt mennyire generációs alapon politizál.” Én pedig: „Az igazi törésvonal egyre inkább nem a jobb és baloldal, hanem a „régi” (rendszerváltó) politikai elit és az „újak” között húzódik. A Jobbik, az LMP, és az Együtt 2012 rokonszenvezői jobbára fiatalok, a Fidesz-KDNP és az MSZP, ill. a DK hívei pedig inkább az idősebbek.” És még van egy-két ilyen azonosság. Ennek a módszernek egy másik fajtája, amikor olyannal hozakodsz elő, amiről pontosan tudod, hogy én is egyetértek (ilyen a kisiskolások utazása, az oktatás rothadása, vagy a méltánytalanul alacsony bérek.) A FAM-árnyék kreálásának funkciója nyilván az, hogy kiélezd a vitát, engem pedig védekező pozícióba kényszeríts, hogy elismételjem, miben is értünk egyet, ami egy vitában eleve vesztes pozíció. Ha nem haragszol, én ezt nem tenném, vitázzunk azokban a dolgokban, amikben tényleg nem értünk egyet.

Ennél egy fokkal súlyosabb, amikor vitathatatlanul tragikus jelenségeket társítasz a vita témájához anélkül, hogy kifejtenéd a kettő közötti ok-okozati összefüggést. Például, amikor a fiatalok elvándorlását összefüggésbe hozod a nyugdíjrendszerrel. Azt állítod ezzel, hogy a fiatalok százezrei a nyuggerek miatt hagyják el az országot? Én eddig azt hittem, azért, mert nincs számukra rendes megélhetést biztosító munkalehetőség. De hát nem ugyanezért kényszernyugdíjaztak egész tömegeket az elmúlt két és fél évtizedben? Amit csinálsz, az pont az a fajta árukapcsolás, ami ellen annyit szoktál ágálni más témákban.

Legjobbak azonban a féligazságaid. Önmagában sok minden igaz, amit leírsz, csak épp hiányzik vagy az ok, vagy a körülmény, vagy a következmény. Utalsz például a demográfiai helyzet tarthatatlanságára. Túl azon, hogy ez is ismétlés, hiszen magam is azt írom, hogy egészségtelennek tartom, ha egy ország lakosságának egyharmada eltartott, elfelejtesz a megoldásra utalni. Pedig az csak kétféle lehet: sok honi kölök, vagy bevándorlótömegek szívélyes fogadása. Ez utóbbit felhozni is fölösleges, előre borítékolható annak társadalmi fogadtatása. De nem áll sokkal jobban a nagycsaládok ügye sem. Láthattuk, hogy amikor egy kormányzat akárcsak retorikájában előhozza a gyereknemzés üdvös voltát, ugyanaz a liberális véleményformáló elit, ami egyébként „aggódik” a nyugdíjasok tömegei miatt, rögvest kollektivizmust, nacionalizmust vagy akár fasizmust vizionál.

Egyébként a kérdés kapcsán érdemes arra is gondolni, hogy a harmadik világban a többségnek nincs nyugdíja. Ezért csinálnak sok gyereket, hogy legyen, aki eltartsa az öregeket, és minél több az utód, annál jobban oszlik el a teher. (Ezt nekem még Egyiptomban fejtegették a falusiak.) Ez is megoldás, hiszen csak hétmilliárdnyian vagyunk, és még akad egy darabka esőerdő (nem sokáig). A jóléti államra köpködő véleményvezérek „elfelejtik”, hogy ez volt eddig az egyetlen sikeres születésszabályozó intézmény az újkori történelemben.

fam2_1.jpg

Írsz arról, hogy a nyugdíjak milyen arányban emelkedtek a bérekhez képest. Erről nem tudok nyilatkozni, forrást nem csatoltál hozzá, ahogy egyetlen állításodhoz sem. Én mintha mást silabizáltam volna ki Ferge Zsuzsa pár évvel ezelőtt írt tanulmányából, persze a helyzet drámaian változhatott az azóta eltelt években.

Valóban döbbenetes adat, hogy a nyugdíjasoknak mindössze az egyhatoda dolgozta le azt a bizonyos negyven évet. De én azért kíváncsi volnék azoknak a „kedvezményezetteknek” a számarányára is, akik azért harmincvalahány évet csak ledolgoztak, de idő előtt elküldték őket nyugdíjba, mert az államnak és/vagy a munkáltatónak így érte meg jobban. Tudod, a rendszerváltáskor (és utána) az történt, hogy miután szaré-húgyé eladták az állami vagyont, a vevő sok helyen nem ruházott be, viszont bezárt a gyár, az üzem, a bánya. Egész térségek maradtak munkahely nélkül. A helyi és az odakalandorkodó vállalkozónak meg jobban megérte, hogy nem jelenti be a szerencsétlent, aki még elvándorolni se tud, és nem csak belső, mentális korlátai miatt, hanem mert a háza annyit se ér, hogy szoba-konyhához jusson egy élhetőbb helyen. Jómagam egész falvakat ismerek, ahol a lakosság minimum 80 százaléka munkanélküli. Közben egy rakás állami pénz ment el szart se érő „felnőttképzésre” (van fogalmad arról, hány virágkötőt képeztek egy időben?), meg a cégeknek „munkahelyteremtésre”, ami szintén megérne egy misét. Nos, ez a helyzet is igen sok nyuggert termelt ki.

Mindezt nem azért írom, hogy empátiát, szolidaritást vagy akár szánalmat csiholjak ki az olvasókból, mivel ez nem trendi ezen a fertályon, hanem hogy rávilágítsak: nem lehet egy problémát a kontextusából kiragadva tárgyalni, megoldani meg pláne nem. A „nyuggerkérdés” nem ok, hanem következmény, nem egész, hanem rész. A nyugdíjrendszer anomáliáit a rendszer alapproblémájaként beállítani kb. olyan, mintha a dohányzást tennénk felelőssé a légszennyezésért.

Persze, hogy vannak anomáliák. Persze, hogy igazságtalan, amikor nyugdíjas lesz a csajozós, szoláriumozós, életerős férfiből. Én is ismerek rokkantnyugdíjas masszőrt, aki nemhogy szép nyugdíjat kap, hanem mellette praktizál is. De vajon ők alkotják a nyuggerek derékhadát? Ahogyan vannak irritálóan nagy összegű nyugdíjak is a szánalmasan kis összegűek mellett. De vajon melyikből van több? A nyugdíjak igazságtalanul egyenlőtlen eloszlásáról lehet beszélni, és nem általában „extrém mértékű nyugdíjakról”.

Amíg nincs komplex, legalább a fő tényezőket figyelembe vevő, rendszerszintű megtárgyalása a problémának, csak leegyszerűsítő „erős mondatok”, addig nincs semmiféle normális megoldása sem. Komolyan gondolod, hogy ha akár a legradikálisabb módon is visszanyesnék a nyugdíjakat, és elvennének minden kedvezményt, az a pénz nálunk az oktatásra, az iskolás BKV-bérletére, vagy épp a gazdasági emigráns fiataljaink visszacsábítására menne, és (közvetve) nem valakik zsebébe vándorolna? Ezért elválaszthatatlan a nyugdíjak anomáliáinak korrigálása a korrupciótól, a herdálástól, az offshore-tól, a pénzlapátolás különféle formáitól – vagyis a politikai és gazdasági kultúrától. A probléma megoldásához egy feddhetetlen politikai elit szükségeltetne, ami minden téren rendet tesz. Nem csak erkölcsi okok miatt, hanem mert kizárólag ez lenne működőképes.

Annak szívből örülök, hogy a szoláriumos-gyúrós negyvenes nyuggert nem veszed egy kalap alá a „reszkető kezű öregasszonnyal”. Ez esetben viszont ne használj olyan kifejezéseket, mint „nyugdíjaskaszt”, „nyugdíjasosztály" és hasonlók, mert könnyen ellentmondásba kerülsz magaddal.

És még valami. Tavaly mesélte nekem egy dunaújvárosi huszonéves kispicsa, hogy nemhogy a helyét nem adja át az öregeknek, hanem még be is szól nekik, ha odaállnak, hogy takarodjanak a busz végébe, mert ő munkába megy, nem a piacra. Pedig ha valakik, a dunaújvárosi nyuggerek aztán tényleg „beledöglöttek a robotba”. Most mondjam, hogy ide vezet a nyuggerezés? Mert bizony nem a gyúrós-csajozós rendvédelmi és élsportolót, de még csak nem is a rózsadombi ügyvédurat fogják atrocitások érni, hanem a reszkető kezű öregasszonyt. Ahogyan az antiszemitizmus végeredménye is az volt, hogy a Kohn bácsit és a Grün nénit vitték el, nem a Rotschild bárót, vagy a „szabadkőműves” nemzetközi nagytőkést, noha ez utóbbi volt a hivatkozási alap. Ahogyan a cigányozás gyakorlati konklúziójaként is a szegény, faluszéli (mellesleg dolgozó) cigányokat lőtték le, nem a „fuxos-luxusmerdzsós-palotás” maffiózókat, vagy a tetkós-szamurájkardos bűnözőket, noha ők voltak a hivatkozási alap. Miért? Mert a gyűlölet azokat éri közvetlenül, akik elérhetők, akik kéznél vannak. Akikkel meg lehet csinálni. Tudom, hogy erős párhuzamok ezek, de a folyamat lélektana és hatásmechanizmusa ugyanaz.

Végezetül a Szélsőközépről. Nem azt írtam, hogy requiescat in pace, hanem hogy in memoriam. Nem temetem, hanem emlékeztetek rá. Amúgy nem csak a Szélsőközépre, hanem mindarra, amit az akkori Puzsér képviselt. És még mielőtt magadra vennéd a mostani mottóban foglaltakat, és árnyékokat vizionálnál, előre bocsátom: az is emlékeztető. Azt az időt idézi, amikor te is vallottad, hogy a politikusok többsége fizetett bohóc, akinek az a dolga, hogy a valódi (gazdasági) hatalomról elterelje a figyelmet; hogy a mi áldemokráciánkban bárkire bármit kiabálhatsz a cégeken kívül; hogy Magyarországon (egyedül Európában) a kapitalizmus sérthetetlenségében egyes marginális csoportocskákon kívül minden párt és oldal egyetért, ezért a rendszerkritika a legnagyobb tabuk egyike; hogy ha neoliberális közgazdászaink és libertárius megmondóembereink szája íze szerint alakulnának a dolgok, úgy nem „újkádárizmus” lenne, hanem indiai típusú újkapitalizmus. És nem utolsó sorban: hogy jobb és bal kamuszembenállása semmi egyéb, mint a fent és lent valódi ellentétének elkendőzése. Így volt, elvtárs?

A bejegyzés trackback címe:

https://fenteslent.blog.hu/api/trackback/id/tr805354023

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Mandiner blogajánló 2013.06.12. 11:52:05

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

@aleb19:
1. ha neked ez az írás bonyolult nyelvezetű, azzal magadról állítasz ki szegénységi bizonyítványt.

2. szerintem nem dolgozol, a mosogatás pedig javaslat,
a. hogy szokd az életet,
b. megismerd a munkát,
c. rájöjj, hogy milyen szar tud lenni másoknak.
@megfigyelt:
Bocs, de csak hülyéket lehet hülyíteni!

Minden gondolkodni képes, reálgazdasághoz legalább egy keveset értő ember tudja, hogy ami a jelenben jónak és szépnek tűnik (zsíros nyugdíj, segély, támogatás, ingyen minden, ...), az hosszabb távon súlyos károkat okozhat (adócsalás, munkanélküliség, elvándorlás, ...).

És amíg a szavazópolgárok többsége eltartott (MO-on a 8 millióból 6 millió eltartott), addig csak az állampolgárok józanságában lehetne bízni.

Egy normális országban, ahol nem buta politikai hívő, gondolkodni képtelen barmok alkotják a szavazópolgárok többségét, ott esélye sem lenne egy demagóg fidesznek vagy mszp-nek. Az elmúlt húsz év díszes magyar politikusait bizony az álomvilágban élő magyar állampolgárok termelték ki.
@Abendsen: Buddhista kommunista? Én úgy tudtam, hinduista nemzetiszocialista! :)

Szerintem hagyjuk meg a tisztelt úrnak, hogy maga határozza meg az identitását.
@FarkasAM:
1.en tovabbra is ertem, hogy te mit nem ertesz a valo vilagbol es az a rosszhir hogy megfelelo iskolazottsag ill. jozan parasztiesz (morethan2bit) hianyaban erre eselyed sincs...eccceruen maskep vagy drotozva
az ilyen szorgalmas, grafoman arcokkal az a baj, hogy szamukra csak a sajat igazuk, vilaguk letezik, ez a meg nem ertett sanyaru-siro ertelmetlensegi let
amikor azt irom irasod olvashatatlan a zagyvysaga miatt te azt allitod csak a nyelvezete bonyolult
2.igazan akkor fogod fel menyit er a kepesitesed, a tudasod bolcseszkem mikor felemeled a segged es elhagyod anyukad szoknyajat es megmeretteted magad kulfoldom
szar lehet ha tudod, hogy tudasod nem konvertalhato igazabol semmit sem er mert csak magyarul megy a vaker
A szerzőnek abban teljesen igaza van, hogy teljesen felesleges nyugdíjaskasztozni, meg nyuggerezni.

Viszont ettől még a matek az matek, a demográfia pedig demográfia.

1. Magyarországon egyszerűen baromi magas az inaktívak aránya. Részben azért, mert egy elöregedő társadalomban egyre nő a nyugdíjas korúak aránya, másrészt igen magas az aktív korú inaktívak száma (rokkantnyugdíjas, munkaerőpiacról kiszorult, stb.)
2. Az inktívakat, ha nem akarjuk, hogy éhenhaljanak, valakinek - az aktívaknak el kell tartaniuk. Ez megint egyszerű biológiai tény, és független attól, mely inaktív érdemli meg, melyiknek van rá joga..
3. Az inaktívok magas aránya az ellátás változatlan színvonala mellett tehát szükségszerűen több többletterhet ró az aktívakra.
4. A növekvő terhek romló gazdasági feltételeket jelentenek, ami viszont oka az elvándorlásnak.
5. az aktívak elvándorlása viszont tovább rontja az aktív/inaktív arányt, ami negatív gazdasági spirálba, majd a rendszer összeomlása felé vezet.

Ezek egyszerűen tények. Lehet moralizálni, de a matek akkor is matek.

Az már vitatható, hogy az inaktívak jobban irányíthatóak-e, mint az aktívak, az viszont egészen biztos, hogy sokkal inkább függnek az állami rendszerektől, mint egy autonóm munkavállaló vagy kisvállalkozó, ergo sokkal inkább megvesztegethető vagy zsarolható pozícióban vannak.
@desw: El kell fogadni,hogy tájékozatlan félrevezethető a lakosság 80%-a,sajnos.Azt viszont szintén elfogadhatatlannak tartom,hogy a valóságot figyelmen kívül hagyva általánosítsunk, a nyugdíjasoknak csak a 2003-után nyugdíjba vonulók kapnak indokolatlanul magas nyugdíjat.Több helyen leírtam ,hogy a 2002-ig megállapított nyugdíjak reálisak ,konkrét példa :Fónagy János államtitkár 2002-ben ment nyugdíjba a 2012-es nyugdíja 197 186 ft volt míg annak a képviselő társának a nyugdíja aki 2012-ben ment nyugdíjba több mint 340 000 ft,a jelenleg vitatkozók közűl csak kevesen tudják,hogy amennyiben a 2002-es karbantartott valorizáviós szorzók és degressiós táblázatok alapján történt volna a nyugdíj megállapítás akkor a jelenlegi nyugdíj átlag kb. 20 000 ft al volna kevesebb és az éves nyugdíj kiadás közel 400 milliárddal kevesebb KÜLFÖLDI HITELT emésztene fel.Nyugdíjasként elfogadhatatlannak tartom a nyugdíj/ nettó bér arányt.A 2011 -évi öregségi nyugdíj átlag 104 014 ft volt a nettó átlagbér 136 000 ft-al szemben,szerintem ha ÉPESZŰ emberekből tevődne össze a parlament akkor ilyen arány nem volna,mert igaza van az aktívoknak hogy megengedhetetlen az hogy két átlagnyugdíjas sokkal jobban éljen mint két átlagkeresetű KÉTGYERMEKES család,ezt csak BAROM politikusok tartják elfogadhatónak és nem mernek beavatkozni mert akkor bukták a 2014-es választást.
@FarkasAM: Korrekt írás, ritkán olvasok ilyen színvonalas posztot. Nagy erőssége, hogy leírja a valós helyzetünket. A valódi (gazdasági) hatalom birtokosai által fenntartott áldemokráciát. Én "feddhetetlen" politikai elitről nem is álmodom, de vajon ugyanolyan fizetett bohóc-e a jelenleg regnáló politikai elit, mint a 2010-ben leváltott volt ??? Én szeretném azt hinni hogy nem.
"hogy ha neoliberális közgazdászaink és libertárius megmondóembereink szája íze szerint alakulnának a dolgok, úgy nem „újkádárizmus” lenne, hanem indiai típusú újkapitalizmus."

pontosan.

bár az az india még inkább lehetne kínai... [ azaz kína pontosabban passzol ]
Jó poszt FAM, köszi!

Ha igaz az, hogy azért menekülnek külföldre a magyar fiatalok, mert a nyuggerek a magas nyugdíjak révén elszívják az életerőt, emiatt magasak a bérekre rakódó terhek, emiatt alacsonyak a bérek / kevés a munkahely, akkor lenne egy halk kérdésem:

A térség környező országaiban, ahonnan arányaiban TÖBB fiatal menekül és menekült külföldre dolgozni, mint tőlünk, ott még szarabb a nyuggerhelyzet, ez az oka a jelentős különbségnek, vagy valami más?

Ha valaki beírja, hogy nem-nem, tényleg nálunk a legrosszabb a helyzet, csak ez egy ilyen MAGYARBETEGSÉG, hogy nem mozdulunk külföldre, akkor az egy az elmélethez méltó és alátámasztatlan, irracionális alapokon nyugvó válasz lenne, ill. innentől bármit meg tudunk magyarázni a néplélekkel, vagy annak formálódásával.

Nem lehet, hogy aki ilyen nyuggerelméleteket agyal ki, és esetleg véd agyvérzésig különböző fórumokon és blogokon, ki kellene húzza a fejét a homokból, és szétnézni kicsit a hasonló, környékbeli országok között, mielőtt rámutat a haza boldogulása kerékkötőire?

Leírom mi lesz, a többit el lehet felejteni:
A nyugdíjhelyzet önmagában azzal fog megoldódni, hogy a mindenkori kormány garantálni fogja a nyugdíjak értékének megőrzését, azaz az inflációval fog emelni minden évben.
Ha egy legalább 15-20 éves távlatban csak minimális mértékben fog jobban nőni a GDP, mint az infláció, akkor a jelenlegi átlagbér/átlagnyugdíj arány automatikusan javulni fog a bér javára, és tartható lesz a felosztó/kirovó rendszer.
Voilá.
Egyik párt sem fogja CSÖKKENTENI a nyugdíjakat, ezzel politikai öngyilkosságot követne el (és más aljasságokra is hajlandó...). Aki ilyen erő hatalomra lépését támogatná és várja, az illúziókat kerget, és alapszinten nem érti sem a politika, sem a társadalom működését.
@aleb19: sajnos hülye vagy.

magyarul meg angolul is, ez hálistennek nyelvfüggetlen állapot.

Ezt mondjuk elsősorban a büszkén kinyilvánított ostobaságodból szűrtem le, ettől még egyéb területeken lehetsz értékes ember - csak inkább ne írj semmit.
@megfigyelt:
"...igaza van az aktívoknak hogy megengedhetetlen az hogy két átlagnyugdíjas sokkal jobban éljen mint két átlagkeresetű KÉTGYERMEKES család,ezt csak BAROM politikusok tartják elfogadhatónak és nem mernek beavatkozni mert akkor bukták a 2014-es választást."

1. Egy kétkeresős család kasszájában van ~300 ezer Ft + 26600 Ft a családi pótlék + családi adókedvezmény. Egy két átlagnyugdíjasból álló háztartás kap 200 ezer Ft-ot. A rezsiköltség legnagyobb része, a fűtés hasonló az aktív háztartásban is. Nagyjából ugyanolyan színvonalon él a két háztartás. Csak a nyugdíjasok jellemzően támogatják még spórolt pénzükből az aktív leszármazottakat, ahol tudják.

2. Ezt NEM csak a politikusok tartják elfogadhatónak, hanem a társadalom elsöprő többsége is, tehát érdemes átgondolni, kit barmozol le, mondom ezt adózó aktívként.
Ugyanmá', csak nekem nyilvánvaló :D ? Puzsér trollkodni akar és felkúrni FAM agyát, kitalálja tehát aleb figuráját, akit a lehető legellenszenvesebb tulajdonságokkal ruház fel: vitaképtelenséggel, fennhéjázással, ferdítéssel/hazugsággal, hanyagsággal, igénytelenséggel és rossz genetikával (nyilvánvaló, hogy a magyar nyelv megtanulásához túlhülye képzelt kisfiú egyfajta tetőpontnak tekinthető ebben a rossztulajdonság halmazban). Epic. :D
Béküljetek ki!
Ping pongoztok osszevissza,hogy kinek van vagy nincs igaza. Lofasz esti fennyel!! Ember, ma Mo-n nincs jovo!! Nyugger ide vagy oda, nincs utanpotlas, nics semmifele hiteles strategia a jovot illetoen,mert elbasztak 1989 utan. Mindenki elbaszta.Nem lett szalonna a kutyabol , mindegy milyen szinu part oldalarol ugatott a valtozasrol meg a szep jovorol. Tobb generacio kell ahhoz, hogy ez a posztkomunista fassszopo eltunjon a kepbol, habar a politikus az politikus marad mig a vilag s ket nap! De az emberek valtozhatnak es ha ez megtortenik , akkor talan 40-50 ev mulva elindulhat valamilyen valtoza, addig viszont senki sem akar varni, hiszen egy elete van mindenkinek es igyekszik abbol a legjobbat kihozni-KULFOLDON- nem pedig az elbaszott Mo-t "epiteni".SAJNOS ez a kovetkezmenye mindennek amirol ti itt vitatkoztok. Hozzateszem , rettentoen sajnalom,hogy Magyarorszagon ma ez a helyzet, de igazat kell adjak annak aki lelepett.
Szimpatikus és jó írás FAM-tól. Tényleg idegesítő már ez az állandó nyuggerezés.

Arra azért kiváncsi lennék, hogy mit szólna Pozőr Róbert, ha valami döntéshozó megfogadná a tanácsát és kiadná az ukázt, hogy holnaptól NO nyugdíj - ellenben mindenki tartsa el a szüleit.

na, akkor lenne nagy gondban Robika - aki pár hete kibukott az Indexesekre, hogy nem akartak neki fizetni x ezer forintot valami épp folyó műsor esetleges kritizálásáért - hogy ezentúl nem elég, hogy az anyja mindenben rátelepszik, most hirtelen, teljesen egyedül tartsa el.

Durva lenne, mi? :DDDD (Puzsér jó arc, de mostanság írásai alapján egyre zakkantabb. És ez azért aggasztó :S
@aleb19: a te tudásod (a mosogatás tényleg mindenhol konvertálható. Meggyőztél.
Mindazonáltal eddigi tapasztalataim szerint a bölcsészezés általában a műveletlen, analfabéta bunkók kisebbrendűségi érzéseinek a kompenzációja.
Szóval előbb szerezz egy diplomát,de ne nálunk, mert az utóbbi időkben nagyon lezüllött az oktatás, aztán ugass.
FAM!

Nagy előnye a posztodnak, hogy érdemi vitát lehet látni. Szépen és kulturáltan vágtál vissza Puzsérnak. Érveket lehet látni, amelyek tényleg a vélemény- és álláspontkülönbségeket tárják fel. Minimális személyeskedés érhető csak tetten, talán azért, mert régi öreg motorosok vagytok Puzsérral, rengeteg közös emlékkel és együtt gondolkodással, jó kis vitákkal.

Azt az alapvető különbséget látom bennetek, hogy Puzsér nemigen foglalkozik a kommentekkel, bár biztos olvassa őket. Míg te bekapcsolódsz a párbeszédbe, felveszed az arcodba csapott kesztyűt.

Ne tedd! Vagy ne így!

Egy nagyon pozitív kép omlik össze bennem - és biztos vagyok benne, hogy másokban is - rólad.

Leesett állal olvasom a kommenteidben ezt az útszéli adok-kapok fröcsögést. Ebben ne vegyél részt! Nem kell minden kesztyűért lehajolni, mert még a valagadba is kapsz egy rúgást. :-)
Személyes élményekkel meg nem is érdemes vitázni, én is tapasztalok olyat, mint a kommentelők.

Nekem is van nagyon közeli rokonom, aki 39 évesen, de több 40 évest is ismerek, aki ugyanígy (pl. a vámtól) ment nyugdíjba.
Rajtuk kívül is sok környékbeli vállalkozó nyugdíjas BM-es. Hogy irritál-e? Mi az hogy, nagyon is! (és itt nincs szmájli!)

És arra is emlékszem, amikor anno a "közeli rokon" elment a vámhoz, hogy kisakkozta, hogy mikor fog nyugdíjba menni és milyen jó, hogy szakmunkásképzőbe járt. És amikor felvették és az alapkiképzésre járt, elmondta, hogy mindenki ezért ment oda.
Egyébként nem is ez zavart ebben, mert mindenki előtt ott volt a lehetőség, hanem az, hogy hogyan szopatták a kamionosokat a határon, mennyi csúszót, "lefogalt" árut hoztak haza (pl a kutyát gépsonkával etette hetekig, mert épp ilyen árut kellett beléptetni). Ez a nyugdíjra megyünk és arrogánsok vagyunk stílus nem tetszett sohasem.

Amit te említesz, hogy a nagy nyugdíjakkal példálóznak és a kicsik meg szívnak: ezt pont fordítva látom. A kisnyugdíjasokkal példálóznak, a rengeteg aktívkorú, duplapénzzel nyugdíjas meg vállalkozgat, dolgozgat, elvan, megbecsült tagja a társadalomnak, miközben aktív ideje alatt is elég vitatható tevékenységet látott el.

Bocs, hogy hosszú voltam. Kíváncsian várom Puzsér válaszát a posztodra.
@Nyomek: Mi az hogy dolgozgatnak?!
Minden portán 99 éves nyugdíjasok csücsülnek!
Akár merre jársz!
Ez egy tragédia, hogy a rendszerkritikus értelmiség egymásnak esik, és kritikán aluli vitakultúrával, egymást folyamatosan félreértve személyeskedik. Miközben az ellentétek lényegesen kisebbek, meg lehetne ezt a kérdést baráti hangnemben is tárgyalni.
@Ahasverus: Na álljunk csak meg. Én nem negatívan értettem amit írtam. A buddhista biztos hiszen tudomásom szerint a Buddhista Főiskolán tanít. A kommunistával direkt túloztam (kicsit).

Egyébként kedvelem FAM-ot, szerintem ő volt Puzsér legjobb vendége, beszélgetőtársa még a rádiós időkben.
@ARP: A forradalom felfalja gyermekeit. :D
Egy nagyon egyszerű axioma alkalmazásának hiánya okozza a problémákat.

Az államnak úgy kell működtetnie a rendszert, hogy a költségvetésnek, illetve annak minden egyes alrendszerének önállóan egyensúlyban kell lennie (sőt jelenleg sufficitesnek, hogy az államadósság 0-hoz konvergáljon).

Ez ilyen egyszerű, és amennyiben ez társadalmilag elfogadott nézet, akkor a kormányzás pusztán betanított munka.
@FarkasAM:

Így van! (mintha csak én mondtam volna.) :DDDD Te tök jó fej vagy, miért nem szerepelsz látható helyeken gyakrabban?
Van erről egy nagyszerű angol film, 1 órás, de érdemes megnézni... www.youtube.com/watch?v=buhQ_864GoI
@hot-spot:

:-)

Igazad van. Úgy értem a dolgozgatást, vállalkozgatást, hogy ez nekik unaloműzés. Munka nélkül is ellennének, de nem tudnak mit kezdeni magukkal.
Így járt anyám is, aki 62 évesen ment nyugdíjba. Előtte alig várta már, de három hónap után már panaszkodott, pótcselekvéseket keresett.
@FarkasAM: mar megint mosogatozol(2:2,no melo:mosogatas)ezt tudod ...szemelyeskedni, vagdalkozni
rad tipukusan illik az otthon maradt ertelmetlensegiek sorsa miszerint az egyik ut jarhatatlan a masik az alkoholizmus ...so igyal meg egyet es fogd ra nyuszira

bele mehetunk abba dedos jatekba, hogy ki menyit keres(me 39K) es kinek milyen autoja van(hybrid) de ez olyan mint az oviban a ki pisil messzebb versenges

sajnalom, hogy bele keseredtel az otthoni kurvavilagba de ha torpekkel kefelsz csod lesz az eleted

ha nem tudod csuklobol a gdp,gnp kozti kulonbseget es az arany mint ertekmero eszkoz szerepevel sem vagy tisztaba akkor ne zagyvalj gazdasagi kerdesekben

ne feledd az irastudoknak felelossege van
@REM.: kikerem magamnak en szebb vagyok mint puzser es idegesito kappanhangom sincs
@aleb19:
Amellett, hogy szerintem a nyugdíjas és kivándorlás kérdésben igazad van, abban meg nem, hogy Puzsért véded, az én személyes tapasztalatom az, hogy a közgáz az egyik leginkább büfé szak.
ok, szal akkor mi az igazi ital, a sör vagy a bor?
esetleg a pálinka?
kinek van igaza személyes élményei és kényszerképzetei alapján, puzsér cica robinak vagy fam kandúrkának?
jajdeizgi, a populizmus nyer vagy a sablonosság, esetleg közös erővel mindkettő?
a fantasztikus szellemi mélységekbe bukó dialógus folyatódik a kommentekben, sztéj tyúnd!
Kiatökömezapuzsér?
@Ensiada Arkoveitie: akkor biztos nem tudod, hogy a kozgazdasatan egy tudomany es valszeg elkerulte a figyelmedet, hogy neha napjan nobel dijat is osztogatnak kozgazdaszoknak

a pesti kozgazrol a kedvenc sztorim mikor egy tanar kozolte a kozgazdasz mindenhez ert, akkor csak mosolyogtam rajta de azota rajottem ez az elitkepzes alapja es ezzel a just-do-it szemlelettel sok mindent el lehet erni

mikor vedtem puzsert?
@De gustibusaut bene, aut nihil: biztos Puzsérnak van igaza, nem véletlenül lett híres ember :D
@aleb19: Köszönöm kedves trolltárs a baráti tanácsokat, s
mivel egy régi, még az államszocializmusból ismert mondással örvendeztettél meg, ezért abba is hagynám a faszkodást. Meg uncsi is.
Viszont kurvára hülyeségeket gondolsz rólam, de mindegy.
Ahogy a cikkről is, de az is mindegy.

Viszont Puzsér barátom még annyira se konyít a közgazdaságtanhoz, mint jómagam, (aki legalább tájékozódni próbálok olvasmányok és szakember ismerőseim révén, bölcsész létemre), még is kapásból igazat adsz neki. Ez azért elárulja, hogy nem a szaktudás, hanem a politikai vélemény a mérvadó számodra, amiért is a szakértelemre való hivatkozás pontosan ugyanazt a funkciót tölti be, mint a politikusoknál.)
@sZTOJAKOVICH:

Nem, nemcsak a nyuggerekkel van probléma, már kb 100-szor leírtam, de az EGYIK nagy probléma, mert a kiadás oldalon jelenleg kb 11%-ot jelent a dzsídípí-ből, és pár even belül ez nőni fog a Ratkó-gyerekek miatt. Hasonlóan nagy probléma az állami vízfej, a sok felesleges sóhivatal, a 3.200 önkormányzat, az eü, oktatás, ... de itt most a nyugdíj a téma.

"Leírom mi lesz, a többit el lehet felejteni:

A nyugdíjhelyzet önmagában azzal fog megoldódni, hogy a mindenkori kormány garantálni fogja a nyugdíjak értékének megőrzését, azaz az inflációval fog emelni minden évben.

Ha egy legalább 15-20 éves távlatban csak minimális mértékben fog jobban nőni a GDP, mint az infláció, akkor a jelenlegi átlagbér/átlagnyugdíj arány automatikusan javulni fog a bér javára, és tartható lesz a felosztó/kirovó rendszer.
Voilá."

Fantasztikus az elméleted, de jó bölcsészhez méltóan csak a tényeket és a számokat hagytad ki.

Kegyesen kifelejtetted ugyanis a "számításodból", hogy 2020 körül, azaz 6-8!!!! éven belül szerény becslések szerint is legalább 5-600 ezerrel több nyugdíjas lesz a Ratkó-gyerekek miatt. Számoljunk átlagnyugdíjjal esetükben: laza ~650 milliárd plusz kiadás jön ki egy évre, ez a dzsídípí ~2.2%-a. Ennek a pluszkiadásnak a finnanszírozásához vagy sok új adófizető kell néhány éven belül (honnan lesz??), vagy a jelenlegi adófizetők mégnagyobb terhelése, azaz járulékemelés. Viszont ha járulékot emelnek, akkor több nyugdíjat is kell/illik majd fizetni 20-30 év múlva, és ez így egy szép öngerjesztő és fenntarthatatlan folyamat lesz.

Aztán elfelejtetted azt is, hogy kb 25 év múlva elindulnak nyugdíjba a Ratkó-gyerekek gyerekei is, és ez egy újabb sokkot fog okozni a nyugdíjrendszerben. (Németországnak már most megvan 2050-ig a nyugdíjstratégiája, pedig náluk még közel sincs akkor gond, mint MO-on)

A rendszered fenntarthatóságához szükséges folyamatos dzsídípí növekedésre meg inkább nem is írok semmit, mert ebből is látható, hogy egy igazi, a versenyszférában dolgozó "szakemberrel" vitatkozom.

"Egyik párt sem fogja CSÖKKENTENI a nyugdíjakat, ezzel politikai öngyilkosságot követne el (és más aljasságokra is hajlandó...). Aki ilyen erő hatalomra lépését támogatná és várja, az illúziókat kerget, és alapszinten nem érti sem a politika, sem a társadalom működését."

Ezt már a dolgozók többsége érti, és a szükséges lépést megtette vagy fontolgatja.
@TGabi: Mert nem szeretek nyilvánosan szerepelni. nem félelemből, vagy konfliktuskerülésből, hanem mert nem komfortos:-) Régebben párszor előfordult.
De kösz a kedvességet, ari vagy:-)
Kedves Olvasók,
közben megtudtam, hogy míg ez a poszt kiment a blogketrecbe, Puzsér Robi korábbi vitacikke nem. Hogy ennek mi az oka, nem tudom, de annyiban engem is érint, hogy kínos számomra a szituáció, és sajnálom. Nem azért, mert nevezett a barátom. Ha az ellenségemről lenne szó, aki a tetejében még egy halom faszságot is ír, akkor is kiállnék a vitapartner egyenlő esélyéért.
Ezért itt is belinkelem a cikkét, amire fentebb válaszoltam:
fenteslent.blog.hu/2013/06/10/endlosung_der_nyuggerfrage
@sZTOJAKOVICH: Sajnálom ,hogy a tények átfogó ismerete nélkül próbálja valaki osztani az észt.. A jelenlegi nettó átlagkereset 147 375 ft a kétgyermek utáni családi pótlékkal 193 975 ft összesen 341 350 ft a két átlag öregségi nyugdíj kiindulva a 2011 éviből 114 675 ft :A négytagu család egy före jutó átlaga 85 338 ft szemben a 114 675 Ft-al A nyugdíjasok sokkal több kedvezményt kapnak mint a gyerekek ,a nejemmel együtt 820 ft-ért utazunk az unokák meglátogatására ,míg a két unoka utazási költsége azonos uton és járművön közel 10 000 ft.A nyugdíjasoknak általában már nem kell a lakáskölcsönt fizetni ,de a kétgyermekeseknél az nem ritka. A különböző különórákról és táborok költségéről nem beszélek. Biztos vagyok abban is ,hogy rajtam kívűl sok ember ismer olyan kétgyermekes családot ahol a négy nagyszülő mindegyike meghalt 60 éves kora előtt ott ki támogatja a gyerekeket-unokákat.Azt elfogadom,hogy a 2003-után nyugdíjazottak ki vannak békülve a sorsal ,annak ellenére,hogy Magyarországon van a világ legaránytalanabb-legigazságtalanabb nyugdíj rendszere és a legaránytalanabb nyugdíj/ nettó bér arány .Természetesen el kell fogadni a politikusi HÜLYESÉGEKET.Simicska L-szerint mindenkinek alkotmányos joga hülyének lenni, én ezt a jogot senkitől nem vitatom el.
ez az iras 100%-ban igaz. ilyen tisztanlatas kellene nem a szenzacio es eltereles. SOHA. megkellenetanulni .Vezetöknek nincs bocsánat.
@megfigyelt:
".Azt viszont szintén elfogadhatatlannak tartom,hogy a valóságot figyelmen kívül hagyva általánosítsunk, a nyugdíjasoknak csak a 2003-után nyugdíjba vonulók kapnak indokolatlanul magas nyugdíjat."

Ez nem igaz! A 3 millió nyugíjas alig fele érte el a korhatárt, és az éves össz 3.000 milliárdos nyugdíjkiadás fele, azaz 1.500 milliárd megy korhatár alattiak ellátására.

Mekkora tétel ez az 1.500 milliárd?

A teljes szja bevétele az államnak 1400 milliárd körül van, azaz nulla százalékos szja lehetne.

Egy minimálbéresnek ez havi plusz 15.600 Ft-ot jelentene, azaz a nettó bére 25%-kal több lehetne.

És ekkor még nem nyúltunk a korhatárt elért nyugdíjasokhoz egy ujjal sem.

Aki szerint ez nácizmus és társadalmi probléma ...
@FarkasAM: szivesen kedves troll kartas u're wellcome,

puzser bolcsesz letere kepes logikusabban, celratorobben gondolkodni nalad ha masban nem is de olvasmanyai ill. szakerto baratai megvalogatasaban

politikai velemenyem sommasan:bal-jobb, bal-jobb mennek a majmok
a mostani kitantorgas nem politikai okok miatt zajlik, hanem egy fajta generacios protest, az otven ev alatti nofuture-agyarorszagon generacio reakcioja a gengszter-nyugger-rendszerre

a kivandorlas azert kovetkezett be mert az un nagy generacio /mostani nyuggerek/onzo es moho, es igazi politikai preferenciak nelkul annak a partnak adja el magat aki tobbet iger

sajnos a hozzad hasonlo irastudok megosztjak, felszalamizzak az aktiv reteget bal es jobb oldalra felosztva a szavazatokat es ezert erdekeink masod-harmadrenduek lesznek a politikai palettan

a manipulaciora nagyon jo pelda a mostani cicaharcod puzserral a te bloggod 2x is kikerult a blogketrecbe az ove nem ergo ha a gugli huszarok velemenyt keresnek a tied melett lesz 300 hozzaszolas neki 15 es a tanulatlanok, tajekozatlanok es az ujszulottek veled azonosulnak

azert az szimpi benned, hogy lelkiismeretfurdalast erzel es belinkeled puzser postjat is azert mert a mediagecik prustituciora akarnak kenyszeritenek
@aleb19:
"akkor biztos nem tudod, hogy a kozgazdasatan egy tudomany"

De tudom. És ez igaz a büfé-bölcsész szakok többségére is, hogy áll mögötte egy komoly tudomány, ettől még a szak lehet büfé.

"es valszeg elkerulte a figyelmedet, hogy neha napjan nobel dijat is osztogatnak kozgazdaszoknak"

Ami a világ legnagyobb vicce, mert gyakran olyan elméletért kapnak Nobel emlékdíjat (nem Nobel díjat!), ami utána a gyakorlatban egyből meg is bukik (ez nem ugyanaz, mint mikor egy fizikai elmélet bukik meg, amit 1000 kísérlet igazol, az 1001-ediknél meg kiderül, hogy hibás).

"a pesti kozgazrol a kedvenc sztorim mikor egy tanar kozolte a kozgazdasz mindenhez ert, akkor csak mosolyogtam rajta de azota rajottem ez az elitkepzes alapja es ezzel a just-do-it szemlelettel sok mindent el lehet erni"

Egyénileg persze, csak a gyakorlatban pont ezen szemlélet okozza a gazsaságban a legtöbb problémát, mikor azt hiszi a közgazdász, hogy ő mindenhez ért. Holott ez nagyon nem igaz. És persze igaz, hogy sokan nagyon komoly karriert csinálnak közgáz diplomával, de az pusztán a piramis teteje, másrészt a gazdasági szakok ma Magyarországon, de amúgy a világban is, az egyik legkönnyebben elvégezhetőek, ezt egyébként saját tapasztalatból is írom, tehát gazdasági végzettsége ma bárkinek lehet. Ezt azért írom és írtam, mert téged "lebölcsészeztek", és erre védekeztél úgy, hogy közgazdász vagy, holott önmagában közgazdásznak lenni, az egyáltalán nem érdem, egyes bölcsész szakok még jóval nehezebbek is.
te tényleg nem dolgozol, baszkikám, ha ennyi energiád van kommentelni:-)

már elhatároztam, hogy nem válaszolgatok senkinek, mert nekem viszont dolgom van, de három apróságra reagálnék:
1. a legkorábbiak között vagyok, akik harcoltak a bal-jobb kettéosztás ellen, ezt még a Puzsér is említi:
hvg.hu/kultura/20121107_Ezek_mar_zsarnoknak_se_jok__Puzser_Robert

2.Robi nagyrészt a sajtóból tájékozódik és nem szakirodalomból. Ezzel (is) magad leplezed le magad, hogy nem értesz a közgazdasághoz, és kamuzol, ill. blöffölsz

3. az agyondicsért Lengyelországból még több fiatal húz Nyugatra, ahogy más kelet-európai országokból is. mert ez a centrum-periféria viszony következménye, és nem a nyuggereké. (Ez is mutatja, hogy tájékozatlan vagy.)

Meg egyáltalán: itt ágálsz, de nem cáfolsz meg tételesen semmit, csak állításokat teszel, amik lógnak a levegőben, nem hivatkozol szakirodalomra, stb. Ergo: blöffönc vagy és kamuzol.

De sebaj, szórakoztatsz
@FarkasAM:

"Meg egyáltalán: itt ágálsz, de nem cáfolsz meg tételesen semmit, csak állításokat teszel, amik lógnak a levegőben, nem hivatkozol szakirodalomra, stb. Ergo: blöffönc vagy és kamuzol."

Én írtam egy csomó adatot, de válaszra sem méltatsz. Pedig engem számokkal és észérvekkel meg lehet győzni. Mondjuk mellébeszéléssel nem, az igaz.
@Nyomek: Kedves tőled, de most ki kell hogy ábrándítsalak: én régebben ennél durvábban válaszolgattam azoknak, akik trollkodtak, és nem haragból, hanem mert egyrészt szórakoztatott, másrészt a trollkodás viszonttrollkodást (vagy válasz nélkül hagyást) kíván. Egy troll nem érvel, hanem gecizik - ez egy ilyen műfaj. Ezért egy trollt nem lehet, és nem is kell komolyan venni, mintha vitapartner lenne.
Márpedig ha valakinél az a belépő, hogy mekkora egy demagóg hülye vagyok, és emellé nem tesz oda semmi kézzelfogható érvet, nos, az az illető nyilván nem vitázni akar, nem másfajta véleményt állít szembe az enyémmel, hanem csak egy troll.
ha valaki nem ért egyet, és elmondja, hogy miért látja másként, azzal soha nem engedek magamnak meg ilyen hangot.
@desw: ne haragudj, de mivel én tényleg dolgozom, nem tudok elolvasni minden kommentet, nincs ez az oldal állandóan előttem, néha a gmail jelzi, hogy érkezett egy-egy hozzám adresszált komment, és olyankor megnézem.
Egyébként amikor még velem vitatkoztál, nem nagyon érveltél, inkább érzelmileg túlfűtött anyázást folytattál, amire én megfelelő módon válaszoltam.

De ha újból elküldenéd, elolvasom, persze, nagyon szívesen. Még meg is győzhetsz, ha hiszed, ha nem.
@szorokin: nem egészen, mert Kínában állammonopolkapitalizmus van, és a mindenható kommunista párt diktatúrája - ami persze még szörnyűbb. De jobb analógia India a maga archaikus elemekkel és helyi kiskirályokkal elegyített maffiakapitalizmusával.
@FarkasAM: Egyébként most olvasom, hogy sikeres cégvezető vagy. ha ez igaz, úgy miért sírsz, ha szabad kérdeznem?
Nyilván azért, hogy minél kevesebbet adózz, és még több profitot zsebelj be.
Ez odáig oké, ha így gondolkozol, hiszen te is csak véded az érdekeidet, és mindenki mást leszarsz.
Csak azt ne várd el, hogy ez tetsszen azoknak a másoknak.
A segélyezés egy olyan kérdés, amelyet amennyire csak lehet, az egyén szintjén kellene megoldani. Nem százezres csoportokat jogosulttá tenni, vagy ugyanekkora csoportoktól megvonni az ellátást. A hajléktalan kérdés ugyanez! Nem lehet egységes masszaként kezelni őket sem,a védelmük, vagy az együttélés minimumainak rájuk erőltetése megkívánja, hogy egyénként kezelje őket az,aki a sorsukról dönt.
Azonban a nyugdíjasok ügye sokban más sztori. Amikor ezek az emberek aktívak voltak, szinte minden állami kézben volt. Elvárték tőlük a kommunista szombatot, ingyen, hétvégi rádolgozással építettek kórházakat, óvodákat, iskolákat. Ebben nincs semmi, a Kádár rendszer iránt érzett romantika, ez így volt és kész! Amikor az állami vagyon szabad prédává vállt a kilencvenes években, senki nem kérdezte meg őket, hogy mit szólnak ehhez. Hiszen anno azért mentek gyárakat, intézményeket felhúzni, mert azt mondták nekik: Ez itt a tiétek lesz. A közösségeteké, városotoké, megyéteké,országotoké, vagy vállalatotoké( ez utóbbi szó így , ebben a formában létezik még vajon? :D).Jó példa a MÁV kórház ügye, amit ugye a Gyurcsány-Bajnai érában majdnem privatizáltak. Talán semelyik másik állami intézményre nem igaz annyira a fenti sztori, mint erre! A régi MÁV dolgozók, a saját kezükkel, ingyen húzták fel a MÁV kórházat az államnak, azért, hogy az ő egészségügyi ellátásuk biztosított, és zökkenőmentes legyen. Amikor 2008-ban, a MÁV szakszervezetei tiltakoztak, nagyon sokan nem adtak nekik igazat. Pedig bitang mód igazuk volt.
Kegyetlenül hangzik amit mondok, de az a generáció, akiről itt szót ejtettem, 15-20 éven belül teljesen eltűnik a színről. A versenyszférából akkor nyugdíjba menő emberek pedig már merőben máshogy élik majd meg, ha megélik egyáltalán az állami ellátórendszertől való függést. Tartok tőle, hogy a mi generációnkból csak nagyon kevesek élhetik meg majd ezt, ráadásul úgy, hogy nem érezhetik már magukénak, az addigra már ki tudja meddig züllő,habzó szájjal rájuk vicsorgó országot.
@aleb19: azert van 5 percem orankent, angliaban melozom tobbsegeben angol kollegakkal es hat itt senki nem szaggatja az istrangot ha dologrol van szo,
megtehetik(juk) mert a centrumhoz tartozva hatekonyan fosztjak ki -elsosorban -volt gyarmataikat mig a nemetek del-kelet eu-ban garazdalkodnak
1. orulok hogy regi nagy harcos vagy de nemzedekunk legfobb ellenfele a sotetben bujkalo remhir terjeszto nyugger aki reszketve rohog a birkakon akik fizetik a nyugdijat, ha ezt nem erted akkor megoszto vagy
azt kell ertened, hogy nem minden nyugdijjas nyugger de minden nyugger nyugdijjas
2."Robi nagyrészt a sajtóból tájékozódik és nem szakirodalomból. Ezzel (is) magad leplezed le magad, hogy nem értesz a közgazdasághoz, és kamuzol, ill. blöffölsz " szerintem ezzel csak azt lepleztem le, hogy robikat nem ismerem
3 a lengyel pelda azert rossz mert mostansag inkabb huznak haza kulfoldrol a nagy kiaramlas 6-9 eve volt

"itt ágálsz, de nem cáfolsz meg tételesen semmit " ha felsorolod a teteleidet akkor tudok cafolni, ami nagyon nem tetszett arra az elso kommentemben, szemelyes peldat hozva reagaltam
a fo gond, hogy szamodra a nyugdijjas az az ezusthaju elesett torekeny nenike aki anyukadra hasonlit, de en tudom hogy a nyugdijjasok tobb mint fele otthon nyugger
@Ensiada Arkoveitie: hatha szerinted az a legjobb egyetem ahol legtobbet kell tanulni es legnehezebb elvegezni akkor szerintem tevedsz
sajna otthon a poroszos szemlelet miatt diplomahoz elsosorban segg kellett es nem agy-ez nem tom hogyan valtozok mostansag
@sZTOJAKOVICH:
A következtetés, miszerint a nyugdíjak inflációkövetése a GDP csekély növekedése mellett nem okoz többletterhet, csak akkor igaz, ha a nyugdíjasok aránya változatlan.

Ha azonban a nyugdíjasok száma, vagy aránya nő (márpedig ez a helyzet), akkor az inflációkövető nyugdíj mellett nő akkor a terhek is nőnek.

Csak miheztartás végett. 1980-höz képest, amikor a társadalom 18%-a volt nyugdíjas, most 30,4%-nál tartunk úgy, hogy közben emelkedett az nyugdíjkorhatár.
@ikaljan: raadasul a GDP helyett a GNP hasznalata szerencsesebb es ha meg a szandekos dollar felhigitast is figyelembe vesszuk akkor kapunk valos kepet az adott idoszakrol
@FarkasAM:

"Egyébként most olvasom, hogy sikeres cégvezető vagy. ha ez igaz, úgy miért sírsz, ha szabad kérdeznem?"

Nem sírok, ill. nem azért, amiért te gondolod! És ugyan nem vagyok nacionalista mélymagyar, de azért nem tudom örömmel nézni, ahogy a hazám a szakadék felé rohan.

"Nyilván azért, hogy minél kevesebbet adózz, és még több profitot zsebelj be."

Tévedsz! Most is annyi profitot rakhatnék zsebbe az adott bevételemből, amennyit csak akarnék. Tudod, jó könyvelő és egy kis offshore kérdése minden! ;)

Nem, én senkin nem gázoltam át vagy csináltam ki azért, hogy a célomat elérjem, és senkit nem dolgoztatok rabszolgaként. A tudásomat adom el, amit kb 30 évnyi kitartó munkával, lemondással, folyamatos tanulással és szorgalommal értem el. És bocsánat, de ennek én is szeretném már látni a gyümölcsét, elég volt a fejőstehén szerepből.

Egyébként frusztrált kis bölcsészek vagytok és egyre erőszakosabbak, mert az általatok elképzelt világ nem úgy működik, ahogy azt ti megálmodtátok. Hosszú oldalakat írtok a semmiről, és ha valaki -- adatokkal alátámasztva -- rávilágít a tévedésetekre, akkor csak primitív személyeskedő válaszra számíthat tőletek.

Határozott véleményem az, hogy még a legbénább közgazdászok sem okoztak akkora társadalmi és gazdasági károkat az elmúlt 10-20 évben, mint amekkorát a humán értelmiségiek (pl.: Fidesz elmúlt 10-15 évnyi ténykedése). A drága jogvédők, szocilológusok és humán értelmiségiek mindig aggódnak valakiknek a jogaikért kegyesen figyelmen kívül hagyva a kötelezettségeket és a későbbi sokkal súlyosabb társadalmi és gazdasági károkat.

Beszélsz itt a rothadó kapitalizmusról mint okról, de persze jobbat te sem tudsz. Abban egyetértünk, hogy a kapitalizmusnak nevezett valami sem tökéletes, de a fő gond magában a társadalomban keresendő. A drága jó politikusok 20 éve kiengedték a szellemet a palackból a zsíros szociális ellátásokkal, most meg nem tudják visszatuszkolni. A valódi probléma és kiút megkeresése persze az értelmiség feladata lenne, de ebben láthatóan a reálszféra egyedül maradt.

Azt nem tudom, hogy a valódi probléma elkenése részetekről tudatos-e (politikusok vagytok/lesztek) vagy a képzetlenségetek az oka, de hogy rendkívül káros és visszafordíthatatlan folyamatokat generál, az 100%.

És ha valóban érdekel titeket Magyarország sorsa, akkor a gazdasági kérdésektől maradjatok távol. Inkább írjatok verseket vagy színészkedjetek, mert ezekben ti vagytok a jobbak, és nem okoztok kárt senkinek.
@FarkasAM: kapitalizmus (legalábbis számomra) a gazdaság és az erőforrások szerveződési módja, formája;
- azaz független a politikai berendezkedéstől.

szerintem kína (annyira) nem monopolkapitalizmus (csak elvileg, ugyanúgy, ahogy elvileg ott még szocializmust építenek...);
és a i, kiskirályok ill a
ii, maffiakap. (triádok stb mindent átszövő hálója) jelzői passzolnak kínára.
illetve kína
[iii,] monopolkapitalizmus, amennyiben iii' sűrűn kell bürokratákat/politikusokat vesztegetni

szerintem minden egyes tulajdonság MÁR MOST (JÓ IDEJE) jellemzője szép hazánknak :)
--------------------------------------------------

de szerintem a fentieknél többet jelent a "kínai kapitalizmus" jelző:

számomra a kínai kapitalizmusban az elképesztő brutalitása és kegyetlensége, azaz, magyarul a kapitalizmus tiszta formáját mutatja/jelenti.
Dickens világa.. kis gyufaárus lány, gyerekek csillét tolnak a bányában
szmogban fulladozó emberek,
angolkór, stb

India nem ilyen, ezért mondom, hogy ha
a neolib/neokon álmok maradéktalanul megvalósulánakk, akkor Kína lenne, és nem India.
@desw: Az állításom azzal igazolható hogy Orbán Viktor 2009 őszén nyilatkozta "VISSZA TÉRÜNK A 2002-ES NYUGDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSHOZ " . Nemtette mert a 2003-után megállapított nyugdíjakat mind a 7- 800 000 nyugdíjat vissza kellett volna vágni 20-70%-al és akkor vége a 2014-es választásnak. Orbán a korhatár alatti nyugdíjakhoz igenis hozzá nyúlt,nem rakta helyre ,de tett látszat intézkedést. Nem szabad figyelmenkívűl hagyni,hogy már folyik a kampány. HÜLYÉNEK nézik sikerrel a lakosságot a rezsicsökkentéssel és a minimálbér emeléssel amit nagyon kellene szégyelni,mert 3-év alatt 60 236 ft-ról 64 190 ft-ra emelték azaz 3954 ft-al míg a képviselői átlagot nettó havi 260 000 ft-al. Szemét ez a kormány és hazudik akkor is amikor kérdez.
Puzsérnak és minden nyuggerezőnek!

Egyszerű a megoldás! El kell számolni!
Minden nyuggernek ki kell fizetni azt a pénzt amit 40 éven át ( vagy kevesebb ideig) járulékként befizetett. Nyilván kamatos kamattal számolva.
Levonva belőle az eddig (nyugdíjkifizetésére) felhasznált összeget, ha már nyugdíjas.

Számos pénzügyi tanácsadó és blogger kecsegteti a jónépet különféle számításokkal, 600 ezer Ft-os nyugdíjjal és több milliós tőkével, ha az átlagfizetés(!) 30%-át legalább 30 éven át megtakarítja.
Ez visszafelé is kiszámolható!
A mai nyugdíjasoknak az általuk befizetett járulékot ezzel a metodikával számolva vissza kell adni azzal, hogy a továbbiakban ne számítsanak állami, illetve a társadalom aktívjainak a segítségére.

Ezzel minden megoldódna!
A politikusok nem tudnák szavazóbázisként felhasználni a nyuggereket, az aktívaknak nem kellene más után járulékot fizetni, a nyugdíjasok pedig visszakapnák az általuk befizetett pénzt.
Minden tekintetben tiszta helyzet teremtődne.

Nem értem, Puzsér miért nem ezt a megoldást helyezi előtérbe?
@lapátkaszát: kirovo-feloszto nyugdijrendszer van, az eppen dolgozok fizetik a nyugdijakat
ezert nincs kamat es senkinek semmi nem jar vissza, ha borul ez a rendszer a politikusok pont leszarjak ki menyi jarulekot fizetett anno-igen ez egy pilotajatek
@lapátkaszát: Erősen meg közelíti a politikusi szintet a nyilatkozata.Fogalma sincs a nyugdíj rendszerről és a szociális érzékenysége O. Nem ott van a baj,hogy a nyugdíj kevés hanem ott,hogy aránytalan egymáshoz viszonyítva is és a nettó átlagbérhez is. A világátlag öregségi nyugdíj/nettó bér 60% körűli a jelenlegi magyar 76%-al szemben. A 2002-ben megállapított nyugdíj illeszkedett a világ átlaghoz,de volt egy pénz szóró kormány és olyan valorizációs szorzót és degressziós táblázatot kreált,hogy 2007-ben már több mint 80%-volt a nyugdíj a minimálbérnek és a BAROM Korózs Lajosék erre a vérlázítóan igazságtalan nyugdíjra fizették a 13-ik havi nyugdíjat KÜLFÖLDI HITEL tehére.Amennyiben nem a választások megnyerése volna fontos akkor az illetékesek csináltatnának egy olyan nyugdíj összehasonlítást ahol 2000 évvel kezdödöen összehasonlítanák három bérkategóriában a 2013-ra indexált nyugdíjakat 45-éves munkaviszony feltételezéssel. 1.kategória MINIMÁLBÉRES 2.kat. ÁTLAGBÉRES 3. kat. ÁTLAGBÉR 5X ÖSÉT keresők kategória és akkor bebizonyosodna,hogy a 2002.ben megállapított nyugdíjak reálisak a 2003 utáni nyugdíjak főleg a hármas kategóriában irreálisan magasak.
HELYESBÍTEK 2007-ben már több mint 80%-volt a nyugdíj az ÁTLAGBÉRNEK és a
@desw: Akkor te egy emberarcú kapitalista vagy:-)
De hát ha sikeres cégvezető vagy, úgy folyamatosan látod a munkád gyümölcsét, nem?
Egyvalamit elárulhatok: nem voltak és most sincsenek zsíros ellátások. A társadalom igen jelentős része (nemcsak a putris cigányok) nagyon szarul él.

Öröm volt veled társalogni.
Éljen Sztálin és a kommunizmus!
Halál a burzsujokra!
üdv
FAM
@desw: "A valódi probléma és kiút megkeresése persze az értelmiség feladata lenne, de ebben láthatóan a reálszféra egyedül maradt."

A helyzet szerintem rosszabb, ugyanis ezeknek az értelmiségieknek a túlnyomó része ugyanúgy az állam pénzéből él, mint a nyugdíjasok, segélyesek és az állami alkalmazottak, következésképpen nemn tud hitelesen érvelni a kiadáscsökkentés mellett (hiszen akkor teljesen jogosan kérdezheti valaki, hogy miért nem pl. a színházak, egyetemek stb. állami támogatását csökkentik).
@FarkasAM: Azt Önről nem tételeztem fel,hogy ilyen tájékozatlan."Egyvalamit elárulhatok: nem voltak és most sincsenek zsíros ellátások.Nagyon tetszik tévedni a Smidt Pálé az micsoda vagy azoknak a nyugdíja akik 2003 után mentek nyugdíjba az átlagbér 4-5Xös fizetéssel. A képviselők főleg kormánypártiak jövedelme az nem zsíros 211 főnek haladta meg a 2012-ben a havi 1 200 000 ft-ot.Az igaz,hogy nem közelíti meg a Csányi Sándor,vagy a Simicska Lajos jövedelmét.
@FarkasAM:

"De hát ha sikeres cégvezető vagy, úgy folyamatosan látod a munkád gyümölcsét, nem?"

Hogyne látnám! A 80%-nyi lerablás után a drága állambácsi kifogástalan szolgáltatásokat nyújtott, hisz fantasztikus a tömegközlekedés, az eü, az oktatás, tisztaság mindehol, kedvesek az állami hivatalokban, hibátlanok az utak, minden klasszul működik, és még jó sok nyugdíjam is lesz. Erre gondoltál?

"Egyvalamit elárulhatok: nem voltak és most sincsenek zsíros ellátások. A társadalom igen jelentős része (nemcsak a putris cigányok) nagyon szarul él."

Amikor százezrek dolgoznak 10-14 órákat 65.000 Ft-os minimálbérért és az átlagbér 140.000 Ft, akkor a 45 éves "megfáradt" nyugíjasnak kifizetett 105.000 Ft-os átlagnyugdíjat és a hozzá tartozó juttatásokat bizony zsíros ellátásnak mondanám.

Amikor az egész felsőoktatásra évente 110-120 milliárdot szán az állam és ezzel párhuzamosan csak a korkedvezményes nyugdíjakra ennek tízenkétszeresét, ÉVENTE 1.500 milliárdot, és önmagában az ÉVES nyugdíjemelésre is többet költ, 150 milliárdot, akkor ez bizony zsíros ellátásnak minősül.

És ez nem más, mint a fiatalok jövőjének gusztustalan ellehetetlenítése és felélése, és mindezt csak azért, hogy ez a gusztustalan politikai elit hatalomon maradhasson vagy kerülhessen.

És ha ti is, drága bölcsészek, tudatosan vezetitek félre a népet azért, hogy a húsosfazék közelébe kerülhessetek, akkor ti is gusztustalan pondrók vagytok, nem többek.
@megfigyelt: ""Nem ott van a baj,hogy a nyugdíj kevés hanem ott,hogy aránytalan egymáshoz viszonyítva is és a nettó átlagbérhez is. A világátlag öregségi nyugdíj/nettó bér 60% körűli a jelenlegi magyar 76%-al szemben. A 2002-ben megállapított nyugdíj illeszkedett a világ átlaghoz,de volt egy pénz szóró kormány és olyan valorizációs szorzót és degressziós táblázatot kreált,hogy 2007-ben már több mint 80%-volt a nyugdíj"" Az arányokkal nincs baj! Aki kevés ideig dolgozott alacsony fizetéssel ( tehát kevés járulékot fizetett,) annak kevés a nyugdíja. Itt csak az játszik negatívan, ha nem volt bejelentve. Sok ilyen honfitársunk van, aki nem önhibájából kap alacsonyabb nyugdíjat mint amennyiért megdolgozott. Esetleg a maga valós jövedelmét titkolta el a járulék/ adófizetés elől, de erről meg ő tehet.

A nettó átlagbérhez viszonyításnál pedig éppen fordítva van, nem a nyugdíj sok, hanem a nettó átlagbér kevés. Azt kéne emelni 20%-kal és a nyugdíj arányok is beállnának 60% körül.
Nem értem, hogy miért nem ezen gondolkodnak a puzsérfélék. Talán akkor nem lehetne ekézni a nyugdíjasokat? Vagy zavarja a nagyagyú puzsérokat, hogy a nettó átlagbérek emelésén az aktívak nyernének ugyan 20%-nyi bért, ám a nyugdíjasok nem veszítenének semmit? Azt azért szögezzük le előre: attól, hogy a nyugdíjasoktól elvesznek 10%-nyi nyugdíjat nem lesz több az aktívak borítékjában. Aki ebben reménykedik gondoljon a manyup lenyúlásra. Attól sem lett jobb senkinek, pedig durván 1 évnyi nyugdíjkifizetésnek megfelelő összeg volt. A világ átlagnyugdíjainak összehasonlításánál pedig illene figyelembe venni azt is, hogy kizárólag az állami nyugdíjak vonatkozásában igaz a szám! 2013-tól pont e felé közelítettünk volna, ha meg nem szüntetik és el nem veszik a manyup megtakarításokat. 1997-98-ban a Fidesz kormány államosította az akkor önálló és a költségvetéstől elkülönült TB kasszát. Vagyonát eladta, bevételeit beleöntötte a költségvetésbe. Ha emlékezetem nem csal a Posta Bankot konszolidálta belőle. 2011-ben ugyanezt játszotta el a manyup vagyonnal! Az emberek által befizetett nyugdíjpénzek a Posta Bankban és a Mol részvényekben testesülnek meg, és ki tudja még miben. Még nálunk gazdagabb országok sem tehetik meg, hogy 15 évente kiürítik a nyugdíjkasszákat, ... Hogy ezt kifordítva a nyugdíjasok ellen használnák fel celebek, mert az idősek szavazták ki valamilyen néphülyítő műsorból a kedvenceiket az legyen a celebek gondja. Nem kéne őket minden félresiklott elképzelésükben követni.
@aleb19: ""kirovo-feloszto nyugdijrendszer van, az eppen dolgozok fizetik a nyugdijakat
ezert nincs kamat es senkinek semmi nem jar vissza, ha borul ez a rendszer a politikusok pont leszarjak ki menyi jarulekot fizetett anno-igen ez egy pilotajatek "" Tisztában vagyok vele, a javaslatom fricska akart lenni a puszéroknak. Tudni kell ugyanis, hogy Puzsér azért orrolt meg az idősebb generációra, mert ( a nem tudom melyik tehetségkutató műsorban, melyben P. zsűritag volt) a közönségszavazatok mást hoztak ki győztesnek mint akit P. győztesnek gondolt. Hogy honnan tudta, hogy az idősek szavazták ki az ő üdvöskéjét...? A társadalmi probléma valós, de normális ember számára nem úgy vetődik fel, hogy a 100 ezres átlagnyugdíj sok, hanem úgy, hogy a nettó 67 ezres minimálbér kevés. Nem csak a nyugdíjakhoz viszonyítva kevés, hanem az öt évvel ezelőtti nettó minimálbérhez viszonyítva is. A hangadó megmondóembereknek nem a saját sértettségük okán kellene társadalmi problémákra megoldást javasolniuk, hanem a józan ész okán. Nem kell túl sok ész ahhoz, hogy a nyugdíjak csökkentésével sok aktívnak a zsebébe kellene nyúlni, hogy a szüleinek a gyógyszert megvegye. Ahhoz sem, hogy 10%-os nyugdíjcsökkentés nem vezet 10%-os járulékcsökkentéshez. Max. ezt is átnevezik szoc. adóvá, amiért semmilyen jogosultságot nem szerez senki ( ahogy a munkáltatói járulékoknál ez meg is történt).
@lapátkaszát: Sajnálom ,hogy nem olvasta ,vagy nem értette meg a 12-én 21:50 kor és a 13-án 21.59 kor tett bejegyzéseimet.Az előző SZOC-LIB bagázs feltehetően arányosnak találta a 2000-2002 között megállapított nyugdíjakat azért nem részesítette rendkívüli emelésben mint a 2000-előtt megállapított nyugdíjakat,vagy politikai BOSSZÚBÓL. A 2001-ben megállapított öregségi nyugdíj havi 20 000 ft-al alacsonyabb mint a jelenlegi átlag és 50%-al alacsonyabb mint a 2007-ben megállapított nyugdíj ,épeszű ember ezt a jelenlegi nyugdíjarányokat felháborítónak tartja ,hogy milyen luxus nyugdíjakat fizetnek KÜLFÖLDI HITEL terhére és kevés köze van a befizetett adónak-járuléknak a nyugdíj összegére a nyugdíjba vonulás éve a döntő mert a BAROM politikusok a valorizációs szorzót és degressziós táblázatokat hülyén választották meg. A leírtakra próbáljon meggyőző magyarázatot találni.
@lapátkaszát: "Tudni kell ugyanis, hogy Puzsér azért orrolt meg az idősebb generációra, mert ( a nem tudom melyik tehetségkutató műsorban, melyben P. zsűritag volt) a közönségszavazatok mást hoztak ki győztesnek mint akit P. győztesnek gondolt. Hogy honnan tudta, hogy az idősek szavazták ki az ő üdvöskéjét..."
puzser a nyuggereket tamadta be es nem az idoseket lasd.:minden nyugger nyugdijjas de nem minden nyugdijjas nyugger
a jelenlegi nyugdijasok nagyreszevel nincs gond mint ahogy ezt @megfigyelt: le is irta eggyel fentebb

"A társadalmi probléma valós, de normális ember számára nem úgy vetődik fel, hogy a 100 ezres átlagnyugdíj sok, hanem úgy, hogy a nettó 67 ezres minimálbér kevés. Nem csak a nyugdíjakhoz viszonyítva kevés, hanem az öt évvel ezelőtti nettó minimálbérhez viszonyítva..."ez egy zsugorodo, eladositott gazdasagban nem igaz lasd.:kenyszerpalya

"nyugdíjak csökkentésével sok aktívnak a zsebébe kellene nyúlni, hogy a szüleinek a gyógyszert megvegye" szerintem csak max a gyogyszer fogyasztas allna be normalis szintre -Agyarorszag jelenleg a fejlettebb vilag egyik legbetegeskedobb , egeszsegtelen orszaga a hatalmas gyogyszer fogyasztas ellenere
T.@aleb19: Az én tapasztalatom az,hogy ma Magyarországon több nyugdíj fordítódik a gyermek-unoka megsegítésére mint aktív kereset a nyugdíjasok támogatására és ez azért is igazságtalan mert aki 58-65 éves mindkét szülőjét elveszítette azt ki támogat.Változatlanul állítom ,hogy két átlag öregségi nyugdíjas lényegesen jobb körülmények között él mint két átlagkeresetű kétgyermekes család ,ez szégyen a kormányokra nézve .
@desw: Az adód csupán részleges visszafizetése a népnek azért, amiért kizsákmányolásból élsz.
@megfigyelt: Mivel nem látszol trollnak, ezért komolyan válaszolok: nem a kiemelt nyugdíjakra céloztam. Az igazságtalan, amit magam is elvennék.
De a statisztika szerint a nyugdíjak többsége mindennek nevezhető, csak zsíros ellátásnak nem. A 150 ezernél magasabb nyugdíjak csak egy részét képezik az összenyugdíjaknak. De erről mintha írtam volna. És ismétlem: a kiemelt nyugdíj, csakúgy, mint a korkedvezményes, igazságtalan szerintem is.
@megfigyelt: igen ez a 2003 utan megallapitott nyugdijakra fokozottan igaz
@FarkasAM: "A 150 ezernél magasabb nyugdíjak csak egy részét képezik az összenyugdíjaknak. De erről mintha írtam volna. És ismétlem: a kiemelt nyugdíj, csakúgy, mint a korkedvezményes, igazságtalan szerintem is. "
ezt elismerni keves, mert a nagy/-on elcseszett/ generacio 40 ev szolgviszony utan kapott minimalber feletti nyugdijja is pofatlansag

az LMP-nek van most egy vissza nem tero tortenelmi eselye, hogy osszefogja a 20-30-40 eveseket generacios / es nem politikai/alapon, ha tullepne ezen a balos-fovarosi-liberalis tokolesen, a nyugger kerdes lehetne a legkisebb kozos tobbszoros
@aleb19: Aztán az összes LMP-st kitagadja a saját anyja/nagyanyja:-)
@FarkasAM:

"Az adód csupán részleges visszafizetése a népnek azért, amiért kizsákmányolásból élsz. "

????

Nem mondta a doki, hogy ne igyá' má' gyógyszerre??
@FarkasAM: "Aztán az összes LMP-st kitagadja a saját anyja/nagyanyja:-)"
ez a kisebbik rossz- vegignezni, ahogy hunnia ormenyorszag sorsara jut az az igazi felelotlenseg
es kulonben is nem minden nyugdijas nyugger
@desw: Tudod, hogy azok a népjóléti/szociális reformok, amiket mostanság hajlamosak vagytok köpködni, arra szolgálnak, hogy fenntartsák a kapitalizmust? Ha az a vadkapitalista szellem kerülne hatalomra, amit képviseltek, egyben a kapitalizmus végét is jelentené, mert kitörne a forradalom.
@aleb19: Alapból nem szeretek ilyesmivel érvelni, de az anyám nem negyven évet, hanem ötvenet dolgozott le, mert nyugdíjasként is dolgozott (és még utána is dolgozott volna, ha nem rúhják ki), és egész életében hajnalban kelt. és nincs kiemelt nyugdíja, nem éri el a 100 ezret sem. Ha ő meghallaná, hogy a nyuggerek ellen uszítunk, eléggé kiakadna. Főleg, hogy a pénze egy jó részét a lányomra, az unokájára fordítja.
és szerintem elég sokan lehetnek így.
@FarkasAM:

"Ha az a vadkapitalista szellem kerülne hatalomra, amit képviseltek, egyben a kapitalizmus végét is jelentené, mert kitörne a forradalom. "

:)) Tehát ez tulképpen védelmipénz??

"Alapból nem szeretek ilyesmivel érvelni, de az anyám nem negyven évet, hanem ötvenet dolgozott le, mert nyugdíjasként is dolgozott (és még utána is dolgozott volna, ha nem rúhják ki), és egész életében hajnalban kelt. és nincs kiemelt nyugdíja, nem éri el a 100 ezret sem."

Nekem nem is az anyukádhoz hasonló nyugdíjasokkal van bajom (és szerintem a többieknek sem), hanem a korhatár alatti és kamurokkantakkal. És bizony a teljes nyugdíjkiadás fele, 1.500 milliárd a korhatár alattiakra megy el. És ez a durva és pazarló!

"Ha ő meghallaná, hogy a nyuggerek ellen uszítunk, eléggé kiakadna."

És igaza is lenne, de én nem őket nyuggerezem.
@FarkasAM: leirasod alapjan edesanyad nyugdijas/50ev, minber=nyugdij/ nem nyugger
a hatart kb itt kellene meghuzni 45-50 ev szolgido es ha ez nincs meg akkor max minber es nagyjabol helyreallna a mostani generaciok kozti igazsagtalan teherviseles es fontos uzeneterteke lenne, hogy a szavazatvasrlas miatti szerzett jogok nem orokervenyuek
a fidesz a maszoptol a nyuggereket probalja elcsabitani-sikeresen, mert hidegfejjel alkalmazzak a politikai marketinget
ezzel magaslabdat adva a kispartoknak, hogy kepviselhessek az aktivak erdekeit
T: @FarkasAM: Azon kevés nyugdíjas házaspárokhoz tartozom akiknek a együttes ledolgozott ideje több mint 83 év,talán van jogom reálisan megítélni a Magyar nyugdíj káoszt.Leírtam 2004-ben Korózs Lajosnak az akkor bevezetett HÜLYESÉGÜKET. A mult évben Prof Iván Lászlónak adtam javaslatot és esküdözött,hogy arányossá teszik a nyugdíjakat, nem lehet mert elvesztik a választást a hatalom pedig mindennél fontosabb. Ajánlom megnézni ..: atv.hu/videotar/20130530_nyugdijrendszer_maskepp
@megfigyelt: "" mert a BAROM politikusok a valorizációs szorzót és degressziós táblázatokat hülyén választották meg. A leírtakra próbáljon meggyőző magyarázatot találni. "" Ne haragudjon, de nem próbálok. Bizonyára igaza van és a nyugdíjrendszer belső ellentmondásoktól sem mentes, de a blog témája nem erről szól. A blog témája az én meglátásom szerint, hogy az átlagosan 105 ezer Ft.-os nyugdíjakat lehet-e, kell-e csökkenteni és ha igen az milyen hatásokkal járna. Remélem nem sértettem meg, nem az volt a célom.
@aleb19: ""puzser a nyuggereket tamadta be es nem az idoseket lasd.:minden nyugger nyugdijjas de nem minden nyugdijjas nyugger""" Puzsér az ominózus szavazás előtt nem foglalkozott a nyugdíjasokkal, és a nyuggerekkel sem. Ez azért sokat elárul a " társadalmi problémáról". """ez egy zsugorodo, eladositott gazdasagban nem igaz lasd.:kenyszerpalya """ Mi nem igaz? Nem csökkentek a minimálbérek, átlagbérek? Még nominálisan is csökkentek, a vásárlóerőről nem is beszélve. Persze, hogy zsugorodik a gazdaság, ha nincs fizetőképes kereslet! A nyugdíjcsökkentés éppen ezt a zsugorodást fokozná.
@aleb19: ""szerintem csak max a gyogyszer fogyasztas allna be normalis szintre -Agyarorszag jelenleg a fejlettebb vilag egyik legbetegeskedobb , egeszsegtelen orszaga a hatalmas gyogyszer fogyasztas ellenere """ Bocsánat, ez milyen érv? A nyugdíjasok teljesen feleslegesen eszik a gyógyszert, mert nincs jobb dolguk? Ezt én nem fogadom el, mert nem tartom igaznak. Maradjunk annyiban, hogy jobb híján átlagnyugdíjjal számolunk és azt nehezen lehetne úgy csökkenteni, hogy a fiatalabb családtagoknak ne kerüljön plusz pénzbe a nyugdíjasok vegetálásának a biztosítása. Ezzel pedig éppen az ellenkező hatást váltanánk ki mint amit el szeretnénk érni.
@FarkasAM: ""Ha ő meghallaná, hogy a nyuggerek ellen uszítunk, eléggé kiakadna. Főleg, hogy a pénze egy jó részét a lányomra, az unokájára fordítja.
és szerintem elég sokan lehetnek így."" Valóban az egész kérdéskör mindig elmegy a "nyuggeruszítás" felé,jóllehet ez egy közgazdasági probléma. Ha pedig így közelítjük könnyen eljuthatunk a megoldáshoz, csupán kicsit sarkítani kell. A sarkítás így hangzik: mi történne a gazdaságban, ha holnaptól senki nem kapna nyugdíjat? 3000 milliárddal csökkenne a vásárlóerő. És ha csak 10%-kal csökkentenék? Akkor csak 300 milliárddal csökkenne a vásárlóerő. A nyugdíjasok túlnyomó többsége a nyugdíját kajára és rezsire költi, tehát ezek a vállalkozások dőlnének be legelőször.
@lapátkaszát:
"Ha pedig így közelítjük könnyen eljuthatunk a megoldáshoz, csupán kicsit sarkítani kell. A sarkítás így hangzik: mi történne a gazdaságban, ha holnaptól senki nem kapna nyugdíjat? 3000 milliárddal csökkenne a vásárlóerő. És ha csak 10%-kal csökkentenék? Akkor csak 300 milliárddal csökkenne a vásárlóerő. A nyugdíjasok túlnyomó többsége a nyugdíját kajára és rezsire költi, tehát ezek a vállalkozások dőlnének be legelőször. "

Ez most egy nagyon hülye vicc, ugye?

Elméleted értelmében ugyanis csak EMELNI kellene a nyugdíjakat, és az majd felpörgeti a gazdaságot. Jajjj!!

Arról az apróságról ne feledkezz meg, hogy ezt a 3.000 milliárdot az aktív rétegtől rabolják le, nem a nyuszi hozza.
@desw: ""Nekem nem is az anyukádhoz hasonló nyugdíjasokkal van bajom (és szerintem a többieknek sem), hanem a korhatár alatti és kamurokkantakkal. És bizony a teljes nyugdíjkiadás fele, 1.500 milliárd a korhatár alattiakra megy el. És ez a durva és pazarló!"" Lakitelken ezt meg lehetett volna beszélni. De fontosabb volt a hatalom mielőbbi átvétele, mint az emberek képbe hozása. Ígérgettek mindent a politikusok, szociális piacgazdaságot, árubőséget, csak azt féltek megmondani, hogy kapitalizmust akarnak az emberek nyakára engedni. És mikor ráengedték, nem volt kidolgozott javaslat, mi legyen azokkal a munkanélküli 50 évesekkel akik már soha nem fogják elérni a 40 éves munkaviszonyt. Így kénytelenek voltak a drága politikusok ad-hoc megoldást keresni, ami így sikeredett. De legalább jól megfizettük őket érte, a politikusoknak akkor is 10x volt több a fizetése az átlagbérnél. Ezért én a politikusok fizetését venném vissza, mert rossz megoldást találtak ki a probléma megoldására.
@desw: " rról az apróságról ne feledkezz meg, hogy ezt a 3.000 milliárdot az aktív rétegtől rabolják le, nem a nyuszi hozza."" Szerinted a nyugdíjasoktól elvett 3000 milliárdot odaadnák az aktívaknak? Mert a hasonló nagyságú manyup rablást nem adták oda. És kinek adnák? A gyerekeseknek, a vállalkozóknak, a minimálbéreseknek? Csak azért kérdem, mert aki nem kapna belőle annak is el kéne tartani a szüleit. Te meg azzal számolj, hogy a 3000 milliárd nem többlet pénz, az nem a termelésből származik, csupán az elosztási viszonyokat változtatgatjuk.
@lapátkaszát:
"Lakitelken ezt meg lehetett volna beszélni."

Az akkor 50 éves emberek most kb 75 évesek lehetnek, és jelenleg is a nyugdíjasok közel fele korhatár alatti, azaz 62 évesnél fiatalabb.

A nyugdíjrendszerhez sajnos azóta sem mert igazán hozzápiszkálni semelyik tróger politikus, mert mindegyik a karrierjét féltette/félti.

Pedig elkerülhetetlen lesz, mert lassan mennek a Ratkó-gyerekek nyugdíjba, ami plusz 5-600 ezer nyugdíjas jelent 2020 körül.
@desw: ""Ez most egy nagyon hülye vicc, ugye?

Elméleted értelmében ugyanis csak EMELNI kellene a nyugdíjakat, és az majd felpörgeti a gazdaságot. Jajjj!!"" Te azzal számolsz, hogy az elvett nyugdíjakat valahogy visszaosztanák az aktívaknak. Én meg azzal, hogy nem. Mint már írtam, max.átneveznék a járuléknak nevezett részt valami másnak. Mint ahogy ezt már meg is tették a munkáltatói járulékkal.

Ha a nyugdíjcsökkentés ilyen jól jönne az aktívaknak, miért nem éreztünk semmit a közel 1 évi nyugdíjkifizetéseknek megfelelő nagyságú manyup pénz einstandolásakor?
@lapátkaszát:
"Szerinted a nyugdíjasoktól elvett 3000 milliárdot odaadnák az aktívaknak?"

Ha benyelné a költségvetés, akkor nyilván semmi értelme nem lenne. Ezt vissza kellene adni ill. pontosabban ennyivel kevesebbet kellene elvenni az adózóktól.

"Mert a hasonló nagyságú manyup rablást nem adták oda."

Ez egy egyszeri tétel volt, és pont a fenntarthatatlan szoc rendszer miatt felvett hiteleket finnanszírozták elvileg.

"És kinek adnák? A gyerekeseknek, a vállalkozóknak, a minimálbéreseknek?"

Akiktől most elveszik a jövőben kevesebbet vennének el.

"Csak azért kérdem, mert aki nem kapna belőle annak is el kéne tartani a szüleit."

Nem az egész 3.000 milliárdot kellene elvenni, csak kb a felét, a korhatár alattiaktól.

"Te meg azzal számolj, hogy a 3000 milliárd nem többlet pénz, az nem a termelésből származik, csupán az elosztási viszonyokat változtatgatjuk."

Ezt beszéld meg azokkal, akiktől jelenleg lerabolják!
@lapátkaszát:

"Ha a nyugdíjcsökkentés ilyen jól jönne az aktívaknak, miért nem éreztünk semmit a közel 1 évi nyugdíjkifizetéseknek megfelelő nagyságú manyup pénz einstandolásakor?"

Mert ezt eltapsolta ez a barom banda MOL részvényre meg leírt egy csomó államkötvényt.
@desw:

""Ha a nyugdíjcsökkentés ilyen jól jönne az aktívaknak, miért nem éreztünk semmit a közel 1 évi nyugdíjkifizetéseknek megfelelő nagyságú manyup pénz einstandolásakor?""

És ezt nem adták vissza a befizetőknek
@desw: "" Az akkor 50 éves emberek most kb 75 évesek lehetnek, és jelenleg is a nyugdíjasok közel fele korhatár alatti, azaz 62 évesnél fiatalabb. "" Szerinted a korhatár alattiak jogellenesen veszik igénybe a nyugdíjat, vagy a politikusok azóta is ilyen törvényeket hoztak? Mert nekem meggyőződésem, hogy nem azon kéne elverni a port, akinek adott helyzetben nem volt más választása, hanem azon, aki nem talált ki ennél lényegesen jobb és olcsóbb megoldást. Ma MO-on mindenki súlyosan megfizet azért, ha valamit elqr. Ideje lenne ezt a politikusokra is kiterjeszteni.
@desw: ""Mert ezt eltapsolta ez a barom banda MOL részvényre meg leírt egy csomó államkötvényt. "" Ugyanez a barom banda a TB kassza államosításakor 1998-ban a Posta bankot tőkésítette fel a nyugdíjpénzből. Reménykedsz, hogy harmadszori kassza ürítésből már adnának az aktívaknak is? Én nem.
@lapátkaszát:

"Szerinted a korhatár alattiak jogellenesen veszik igénybe a nyugdíjat, vagy a politikusok azóta is ilyen törvényeket hoztak?"

Nem jogellenesen veszik igénybe. Mivel sok szavazót érint, ezért a politika nem mer lépni, mert szavazatot vesztenének.

"Mert nekem meggyőződésem, hogy nem azon kéne elverni a port, akinek adott helyzetben nem volt más választása,"

A "elverni a port" alatt nem tudom, hogy mire gondolsz. A politikának egy lehetősége van, hogy csökkentse az nyugdíjakat.

"hanem azon, aki nem talált ki ennél lényegesen jobb és olcsóbb megoldást"

Kíváncsian várom az ötleteidet! Komolyan!

Egyébként azért az állampolgároknak is lehetne annyi eszük, hogy észrevegyék, hogy ami rövidebb távon jó (40 évesen nyugdíj), az hosszabb távon nagyon káros (munkanélküliség, elvándorlás).
@lapátkaszát:

"Reménykedsz, hogy harmadszori kassza ürítésből már adnának az aktívaknak is? Én nem. "

ÉVES 3.000 milliárd forint kiadás a nyugdíj, nem 10-20 évente ennyi.
@lapátkaszát:

"Ma MO-on mindenki súlyosan megfizet azért, ha valamit elqr. "

Ezzel vitatkoznék (pl.: eü járulék és igénybevétel aránya), de más kérdés
T: @lapátkaszát: Nem hogy nem sértett meg,ellenkezőleg. A kérésének megfelelően a korábbi bejegyzéseimben azt állítottam,hogy a jelenlegi nyugdíj nem tartható fenn és rendkívűl aránytalan a nettó átlagbérhez és az évenként megállapított nyugdijak egymáshoz viszonyítottan. Szíveskedjen elolvasnia 12-én 21:50 es és a 13-án 21:59 es bejegyzésemet. Amennyiben a 2002-es nyugdíj megállapításhoz visszatérne a kormány és az akkori 43 368 ft-os nyugdíjak emelt szintjére módosulna a jelenlegi nyugdíj akkor 84 134 ft körűli lenne és az közel azonos lenne a világátlag 60% nyugdíj/ nettó bérrel.Az előző Orbán kormány idején nyugdíjazottak nyilván politikai bosszúból nem kaptak soronkívűli emelést és az 1988-2002-közötti nyugdíjak a legalacsonyabbak aminek az emelésére biztosan nincs fedezet,mert a 2003 után megállapított luxus nyugdíjak egy része is KÜLFÖLDI HITELBŐL megy. A 2002-ben alkalmazott valorizációs szorzót és a degressziós táblázatot az évenkénti nyugdíj emelés %-ával kell módosítani és akkor 156 000 ft számít 100%ig nyugdíj alapnak és 356 000 ft feletti résznek pedig a 20 %-a. 45 év munkaviszonyt feltételezve a 156 000 ft nak a 90% azaz 140 400 ft lenne a nyugdíj míg az átlagbére 5X-ösét keresők nyugdíja a 340 000 ft helyett 210 000 ft lenne. Nem kell félni,hogy rendbe teszi a jelenlegi RABLÓBANDA a nyugdíj arányokat ,két dolog miatt mert akkor a nyugdíjas képviselők azon részének akik 2003-után mentek nyugdíjba 60-70%-al csökkenne a nyugdíja ,de még fontosabb,hogy akkor elvesztenék a 2014-es választást,a hatalom mindennél fontosabb.
süti beállítások módosítása